Transporto logistika: kviestinio svečio iš UAB „Equinox Europe“ vieša paskaita

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2023 m. kovo 15 d. Statybos fakultete lankėsi ir Transporto logistikos II ir III kurso nuolatinių studijų studentams paskaitą tema „Automatizuotų sprendimų pritaikomumas sandėlio procesų organizavimui ir valdymui“ skaitė svečias iš UAB „Equinox Europe“.

Paskaitos tikslas – susipažindinti studentus su dažniausiai pasitaikančiomis įmonių problemomis bei jų sprendimo būdais valdant sandėliavimo procesus ir aptarti kiekybinę automatizuotų sprendimų naudą.

Paskaitos metu Transporto logistikos studijų programos nuolatinių studijų studentams pristatyta įmonė UAB „Equinox Europe“, jos teikiamos paslaugos bei kuriami produktai sandėlio procesų efektyvumui didinti. Įmonės atstovas pristatė automatizuotus sandėliavimo sprendimus, akcentavo jų kuriamą naudą, aptarė ateities perspektyvas bei iškylančius iššūkius.

Paskaitos metu įgytas teorines ir praktines žinias studentai galės taikyti atlikdami studijų dalykų Sandėliai ir terminalai bei Sandėlių procesų valdymas savarankiškų darbų ir praktinių darbų užduotis bei rengdami baigiamuosius darbus.

Kviestinio svečio paskaitą studentams organizavo Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorė Indrė Sprogytė-Bredelienė.

    I. Sprogytės-Bredelienės nuotraukos