Transporto logistika: kviestinio svečio iš UAB „MDI transport“ paskaita

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Transporto logistika: kviestinio svečio iš UAB „MDI transport“ paskaita

2023 m gruodžio 11 d. Transporto logistikos studijų programos III kurso nuolatinių studijų studentams paskaitą „Krovinių vežimo ypatumai UAB MDI transport pavyzdžiu“ skaitė kviestinis svečias iš UAB „MDI transport“.

Paskaitos tikslas – supažindinti studentus su įmonėje naudojama krovinių vežimo dokumentacija, aptarti kitas sėkmingam krovinių vežimui būtinas sąlygas bei pavojingų krovinių vežimo ypatumus.

Viešos paskaitos metu studentams pristatyta UAB„MDI transport“ veikla ir jos specifiškumas, pasidalyta gerąja patirtimi. Įmonės atstovas nurodė svarbiausias sąlygas, kurių reikia laikytis vežant krovinius, aptarė  pagrindinius dokumentus, pasidalijo realiomis situacijomis vežant įprastinius ir pavojingus krovinius, įvardijo iškylančius iššūkius, dažniausiai pasitaikančias problemas bei jų sprendimo būdus. Taip pat svečias apžvelgė pagrindines rinkos tendencijas logistikoje.

Svečio iš UAB „MDI transport“ paskaitos metu įgytas teorines ir praktines žinias studentai taikys atlikdami studijų dalyko „Krovinių vežimo organizavimas ir valdymas“ savarankiškų darbų ir praktinių darbų užduotis.

Kviestinio svečio paskaitą organizavo Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorė Indrė Sprogytė-Bredelienė.