Transporto logistika: kviestinio svečio paskaita iš „UAB GoRamp“

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2022 m. gruodžio 6 d. studijų programos „Transporto logistika“ I-o ir III-io kurso nuolatinių studijų studentai dalyvavo susitikime su UAB „GoRamp“ atstovu, kuris susitikimo metu studentams skaitė ir viešą paskaitą „UAB GoRamp sprendimai logistikos procesų valdymui ir optimizavimui“.

Susitikimo metu kviestinis svečias studentus supažindino su įmonės veikla, pristatė dažniausiai pasitaikančias problemas tiekimo, sandėliavimo ir transportavimo procesuose, bei sistemą, tinkančią visiems logistikos procesams nuo sklandesnio krovinių gabenimo iki užsakymų valdymo, išplėstinės duomenų analizės ir sandėlių laiko planavimo (pakrovimo, iškrovimo organizavimo). Aptarti ir SaaS (Software as a Service, liet. Programinė įranga kaip paslauga) privalumai bei trūkumai lyginant su individualiai sukurtomis sistemomis, vadovaujantis rinkoje vykstančiais pokyčiais, turinčiais įtakos šiai dienai visos tiekimo grandinės rezultatams, pasidalinta įžvalgomis bei prognozėmis logistikos srityje.

Kviestinio svečio paskaitos metu įgytas teorines ir praktines žinias studentai taikys atlikdami studijų dalykų „Taikomosios programos logistikoje“, „Verslo pagrindai“, „Logistika“ bei „Krovinių vežimo organizavimas ir valdymas“, „Sandėlių procesų valdymas“, „Žaliosios tiekimo grandinės valdymas“ savarankiškų darbų ir praktinių darbų užduotis.

Susitikimą su kviestiniu svečiu organizavo Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorė Indrė Sprogytė-Bredelienė.