Transporto logistika: kviestinių svečių paskaita „UAB LIDL logistikos organizavimas ir valdymas“

#suVIKOpavyko

Transporto logistika: kviestinių svečių paskaita „UAB LIDL logistikos organizavimas ir valdymas“

2023 m. gruodžio 4 d. Transporto logistikos studijų programos III kurso nuolatinių studijų studentams paskaitą „UAB LIDL logistikos organizavimas ir valdymas“ skaitė kviestiniai svečiai iš UAB „LIDL“.

Šios paskaitos tikslas – supažindinti studentus su įmonės logistiniais procesais bei jų valdymu, aptarti būtinas sąlygas ir naudojamą įrangą sklandžiam procesui atlikti, pristatyti pagrindinius įmonės tvarumo siekius ir ateities perspektyvas.

Paskaitoje svečiai studentams papasakojo apie UAB „LIDL“ veiklą ir jos specifiškumą, akcentavo svarbiausias sąlygas, kurių reikia laikytis dirbant su maisto produktais, apibūdino šalčio grandinę, pristatė procesams organizuoti ir valdyti naudojamas priemones. Svečiai studentus supažindino su iškylančiais iššūkiais sandėliuojant ir transportuojant maisto produktus, įvardijo pagrindines problemas ir galimus jų sprendimo būdus, pateikė konkrečių pavyzdžių. Taip pat pranešėjai apžvelgė pagrindinius įmonės taikomus tvarumo principus, aptarė įsidarbinimo galimybes įmonėje.

Kviestinių svečių iš UAB „LIDL“ paskaitos metu įgytas teorines ir praktines žinias studentai taikys atlikdami studijų dalyko „Krovinių vežimo organizavimo ir valdymo“ savarankiškų ir praktinių darbų užduotis.

Paskaitą organizavo Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorė Indrė Sprogytė-Bredelienė.