Transporto logistikos studijų programos I kurso studentai naujus studijų metus pradėjo pažintine praktika

#suVIKOpavyko

Transporto logistikos studijų programos I kurso studentai naujus studijų metus pradėjo pažintine praktika

2023 m. rugsėjo 4-15 dienomis  studijų programos „Transporto logistika“ nuolatinių studijų I kurso studentams  ir ištęstinių studijų studentams buvo organizuojami pažintinės praktikos renginiai.

Įvadinėse paskaitose Statybos fakulteto prodekanė Airida Tylienė I kurso studentus supažindino su pasirinkta studijų programa, pasirinkta specialybe, būsima darbo aplinka bei studijų organizavimo tvarka. Prodekanė organizavo „Erasmus+“ mobilumo programos galimybių pristatymą, susitikimą su asmens duomenų apsaugos pareigūnu bei bibliotekos darbuotojais, kurie studentus supažindino su bibliotekos teikiamomis paslaugomis, darbo tvarka, informacijos paieškos sistemomis.

Pažintinės praktikos metu Verslo ir viešosios vadybos katedros vedėja Jurgita Ginavičienė bei dėstytojai Aušra Špuraitė, Danutė Puodžiukienė ir Aurelijus Vaškys studentams organizavo susitikimus-seminarus su socialinių partnerių atstovais bei edukacines išvykas.

 Pirmą praktikos savaitę buvo organizuota studentų išvyka į UAB „Hellmann Worldwide Logistics“, kurios metus įmonės Kelių transporto padalinio vadovas  Ignotas Braziulis pristatė įmonės veiklos ypatumus, transporto sektoriaus vystymosi tendencijas, aptarė problemas, su kuriomis susiduria transporto ir logistikos įmonės,  atsakė į studentų klausimus, komentavo jų pasirinkimą tapti šios srities profesionalais. Studentai turėjo galimybę apsilankyti UAB „Hellmann Worldwide Logistics“ sandėlyje, kur įmonės atstovai pasakojo apie sandėlio specifiką, sandėliuojamų prekių grupes, sandėlyje vykstančius procesus.

Studentai dalyvavo kviestinių svečių iš UAB „Transfera“ paskaitoje, kurios  metu UAB „Transfera“ atstovas  Karolis Jadkonis ir įmonės pardavimų vadybininkas plačiai papasakojo apie įmonės veiklą, ateities perspektyvas, paaiškino studentams, kokių reikia kompetencijų, norint tapti geru vadybininku. Įmonės atstovų parengtame studentų žinių patikrinime trims geriausias žinias pademonstravusiems studentams įteikti apdovanojimai.

 Antrą pažintinės praktikos savaitę organizuotos UAB „MDI Transport“ ir UAB „Gevara“  atstovų paskaitos fakultete ir trys išvykos į įmones: UAB „Integre Trans“, UAB „Delamode Baltics“ ir UAB „Transimeksa“.

UAB „MDI Transport“ atstovė Margarita Marija Lietuvnikė susitikimo metu supažindino studentus su įmonės vykdoma veikla, rizikų vertinimu, problemų sprendimo ypatumais, konkurencija logistikos ir transporto sektoriuje, įmonės ateities perspektyvomis, paaiškino apie įsidarbinimo galimybes įmonėje.

UAB „Gevara“  Pardavimų vadovas Šarūnas Stoka susitikime su studentais pasidalijo asmenine darbo įvairiose įmonėse patirtimi, papasakojo  apie karjeros planavimo reikšmę, pateikė bendravimo su klientais įsimintinų pavyzdžių, diskutavo su studentais ir atsakė į jų pateiktus klausimus.

Edukacinės išvykos į UAB „Integre Trans“ metu studentai dalyvavo įmonės Personalo skyriaus atstovės Kristinos Pocės organizuotame susitikime su atskirų įmonės skyrių atstovais,  buvo supažindinti su logistines ir transportavimo  paslaugas teikiančios įmonės  veiklos  specifika, teikiamų paslaugų ypatumais, logistiniais procesais ir vykdomais krovinių vežimo maršrutais. Vėliau Mokymų skyriaus vadovo Dariaus Visakavičiaus vadovaujami studentai prie įmonės sunkvežimio tęsė mokymąsi apie vairavimo ypatumus, krovinio pakrovimą, iškrovimą, degalų sąnaudas.

UAB „Delamode Baltics“ Žmogiškųjų išteklių ir administracijos vadovės Adelės Ramelytės suorganizuotame susitikime studentai turėjo galimybę apsilankyti naujame moderniai įrengtame biure, išgirsti atskirų padalinių atstovų pasakojimus apie įmonės veiklą, darnų kolektyvą ir karjeros galimybes, dalyvauti viktorinoje ir laimėti prizus. Taip pat studentai apžiūrėjo įmonės terminalą, kur įmonės atstovė Eglė Velavičiūtė aptarė ir pademonstravo krovinių išdėstymo tvarką terminale, paaiškino krovimo technikos naudojimo ypatumus, supažindino su muitinės sandėlio įrengimo reikalavimais ir muitinės procedūrų atlikimo tvarka.

Edukacinės išvykos į UAB „Transimeksa“ metu Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė Justina Kaušpėdaitė pristatė įmonės atsiradimo istoriją, įmonės plėtros perspektyvas, įsidarbinimo galimybes ir lanksčias praktikos atlikimo sąlygas, organizavo studentams viktoriną, kurios nugalėtojai laimėjo prizus. Vėliau atskirų skyrių vadovai studentams detaliai aiškino ir demonstravo savo darbo ypatumus, akcentavo kiekvienai pozicijai būtinas kompetencijas ir įgūdžius. Vairuotojų mokymo padalinio atstovai pasakojo apie  vairuotojų darbą, demonstravo vilkiko kabinoje esančią įrangą.