Tvarumo ir skaitmeninimo sinergija taikant projektais grįsto mokymosi modelį (d-pbl)

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2024 m. vasario 29 d. Technikos fakultete vyko „Erasmus+“ projekto „D-PBL: projektais grįsto mokymosi perkėlimas į skaitmeninę erą“ (D-PBL: advancing project-based learning into the Digital Era), Nr. 2021-1-PT01-KA220-HED-000032011 viešinimo renginys. Renginio metu buvo pristatytos projekto veiklos – „Delfi tyrimas“, kuriuo rezultatus paviešino lektorė Brigita Šustickienė. Projekto koordinatorė Jolanta Pileckienė pristatė dalyviams sukurtus intelektinius produktus:

01 – EAD skaitmeninių kompetencijų tyrimas.

02 – EAD mokymo priemonių rinkinys dėstytojams.

03 – Skaitmeninių PBL elementų architektūra.

Renginyje Statybos fakulteto dekanas dr. Deividas Navikas skaitė pranešimą „Daugiakalbio elektroninio fotografijų žodyno automechanikams pristatymas“, VŠĮ „Žiedinė ekonomika“ direktorius Domantas Tracevičius pristatė žiedinės ekonomikos principus, vyko audringa diskusija ekologinio švietimo, gamtosaugos temomis. UAB „Nortal“ IT inžinierius, programinės įrangos kūrėjas Denis Tarasonis ir Komunikacijos skyriaus vadovė Milda Simanauskaitė pristatė inovatyvų pranešimą apie dirbtinį intelektą „Mašininis mokymas ir dirbtinis intelektas“.

Šio renginio metu buvo viešinamas naujas tarptautinis „Erasmus+“ projektas „SIMOnS: Students Improvement and Monitoring of ONline Skills“ („SIMOnS: studentų skaitmeninių įgūdžių tobulinimas ir stebėsena“), Nr. 2023-1-PT01-KA220-HED-000160187, kuriame Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dalyvauja kaip partnerė.   

J. Pileckienės nuotraukos