VIPSKILLS projekto koordinatorių susitikimas Vilniuje

#suVIKOpavyko

2018 m. balandžio 9–13 d. vyko projekto „Erasmus+“ strateginės partnerystės projekto „Virtualūs ir intensyvūs kursai, lavinantys būsimų inžinierių praktinius įgūdžius“ (Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers (VIPSKILLS) Nr.2016-1-PL01-KA203-026152 koordinatorių susitikimas Vilniuje. Jame dalyvavo projekto vykdytojo, Balstogės technikos universiteto (Lenkija; BUT), ir partnerių iš Kordobos universiteto (Ispanija; UCO), Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (Lietuva; VTDK) bei Lenkijos statybos inžinierių ir technikų asociacijos (Balstogės padalinio) atstovai.

Susitikimo metu aptartos ne tik projekto metu jau įgyvendintos veiklos ir rezultatai, bet ir baigiamos įgyvendinti veiklos, diskutuota studentų vasaros mokyklų organizavimo 2018 m. liepos ir rugsėjo mėnesiais Lenkijoje ir Ispanijoje klausimais. Analizuota didaktinė ir e-mokymosi medžiaga, šiuo metu atnaujinama atsižvelgiant į ankstesnių metų vasaros mokyklų patirtį ir poreikius, pristatytas leidybai rengiamų knygų turinys ir viršelių maketai.

Susitikimo metu projekto koordinatoriai ne tik aptarė projekto įgyvendinimo administracinius ir finansinius klausimus, bet ir apžiūrėjo Statybos fakulteto mokymo(si) erdves, biblioteką, auditorijas ir laboratorijas, dalyvavo susitikimuose su Kolegijos darbuotojais, projekte dalyvaujančiais Kolegijos dėstytojais bei studentais, vyko į išvyką į UAB „Danfoss“.