VIPSKILLS projekto studentų įspūdžiai apie 2017 vasaros mokyklą

#suVIKOpavyko

Rengiantis naujam studentų atrankos vasaros mokykloms etapui, 2018 m. vasario 14 d. studentams organizuotas VIPSKILLS projekto vasaros mokyklų Lenkijoje ir Ispanijoje pristatymas.

Jo metu projekto grupės koordinatorė Airida Tylienė dalyvius supažindino su VIPSKILLS projektu, kurio metu ir organizuojamos vasaros mokyklos studentams. Įvardintos pagrindinės studentų atrankos ir dalyvavimo mokyklose sąlygos, pristatytas ir projekto internetinis puslapis, ir studentų registracijos atrankai forma. Įspūdžiais dalinosi ir studentai – 2017 m. vasaros mokyklų Lenkijoje bei Ispanijoje dalyviai. Jie ne tik supažindino su pagrindinėmis veiklomis, dalyvavimo nauda ir bendravimo bei bendradarbiavimo tarptautinėse grupėse privalumais, bet ir pristatė papildomas veiklas, kuriose dalyvavo laisvu metu nuo paskaitų, edukacinių išvykų į socialinių partnerių įmones, kūrybinių dirbtuvių ir projektų.

Registracija į vasaros mokyklas vyksta 2017 m. vasario 15 d. – kovo 15 d. 12.00 val. VIPSKILLS projekto puslapyje: http://vipskills.pb.edu.pl/registration-form

Daugiau informacijos