VIPSKILLS: Projekto viešinimo renginiai Lenkijoje

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2019 m. gegužės 22-23 d. Balstogės technikos universitete (Lenkijos Respublika), vykdant „Erasmus+“ strateginės partnerystės projekto „Virtualūs ir intensyvūs kursai, lavinantys būsimų inžinierių praktinius įgūdžius“ („Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers“ (VIPSKILLS) Nr.2016-1-PL01-KA203-026152 veiklas, organizuoti trys viešinimo renginiai: VIII tarptautinė mokslinė konferencija „Aplinkos inžinerija – jaunimo akimis“ („Environmental Engineering – Throught a Young Eye“), renginys „Praktinis tarptautinių projektų valdymas“ („Praktyczne zarządzanie projektami międzynarodowymi“) ir V jubiliejinis renginys „Saugos statybose akademija Balstogės technikos universitete“ („Akademii bezpieczeństwa w budownictwie na Politechnice Bialostockiej“).

Projekto viešinimo renginiuose dalyvavo Statybos fakulteto dekanė Lina Sakalauskienė, lektorė Virginija Urbonienė, projekto grupės koordinatorė, Statybos fakulteto prodekanė Airida Tylienė, projekto finansininkė, vyriausiojo buhalterio pavaduotoja Rima Vaičiuvienė.

Renginių metu projekto partneriai ir dalyviai pristatė savo dalyvavimo VIPSKILLS projekte patirtis: projekto partneriai iš Lenkijos ir Ispanijos plačiausiai savo patirtį pristatė renginyje „Praktinis tarptautinių projektų valdymas“ („Praktyczne zarządzanie projektami międzynarodowymi“), o Kolegijos dėstytojų ir darbuotojų patirtis pristatyta kituose dviejuose viešinimo renginiuose: VIII tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Aplinkos inžinerija – jaunimo akimis“ („Environmental Engineering – Throught a Young Eye“) Lina Sakalauskienė skaitė pranešimą „VIPSKILLS projekto nauda VTDK studentų praktinių įgūdžių lavinimui“ („Benefits of VIPSKILLS Project to Developing Practical Skills of VTDK students“), o V jubiliejiniame renginyje „Saugos statybose akademija Balstogės technikos universitete“ („Akademii bezpieczeństwa w budownictwie na Politechnice Bialostockiej“) projekto grupės koordinatorė Airida Tylienė pranešime „VIPSKILLS projekto įtaka VTDK“ („Impact of VIPSKILLS project on VTDK“) pristatė projekto poveikį, įtaką ir įgyvendinimo aspektus Kolegijoje.