VIPSKILLS: tarptautinė projekto konferencija Vilniuje

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2019 m. kovo 6 d. Statybos fakultete vyko „Erasmus+“ strateginės partnerystės projekto „Virtualūs ir intensyvūs kursai, lavinantys būsimų inžinierių praktinius įgūdžius“ („Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers“ (VIPSKILLS) Nr.2016-1-PL01-KA203-026152 tarptautinė konferencija Technologinės inovacijos statybos inžinerijoje – 2019 (“Technological Innovation in Civil Engineering – 2019”).

Konferencijos tikslas – pristatyti mokslo ir technologinių inovacijų idėjas ir pasiekimus statybos inžinerijos srityje bei aptarti projekto „Virtualūs ir intensyvūs kursai, lavinantys būsimų inžinierių praktinius įgūdžius“ (VIPSKILLS) rezultatus ir jų pritaikymo pavyzdžius šiuolaikinėse studijose.

Tarptautinėje konferencijoje, organizuotoje kaip projekto viešinimo renginys, pranešimus skaitė Mineralinės vatos gamintojų asociacijos, pastatų sertifikavimo ekspertų asociacijos, UAB „Kiwa inspecta“, UAB „Kadikas“, UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ atstovai, Talino technikos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno technologijos universiteto bei Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojai ir studentai. Jie nagrinėjo aplinkos ir visuomenės sąsajas, virtualių technologijų taikymo pastato projektavimo mokymui galimybes, plieninių konstukcijų apsaugotų išsipučiančiais dažais atsparumo ugniai ilgaamžiškumo niuansus bei pristatė vandeniui laidaus su polipropileninėmis fibromis betono ir bituminių stogo dangų gamybos atliekų poveikio betono savybėms tyrimų rezultatus. Taip pat konferencijos metu nagrinėti fasadų sistemų gaisrinės saugos reikalavimai Lietuvoje, naujos Europos Sąjungos direktyvos 2018/8441/ES ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 pokyčiai ir iššūkiai, pristatytos pastatų šildymo tendencijos ir geoterminės energijos potencialas, naudojimo galimybės ir trukdžiai, modernios ir efektyvios gamybos iš atliekų ir biokuro aspektai. Pristatyta projekto metu parengta ir išleista knyga „Buildings 2020+“, dalintasi patirtimi rengiant didaktinę ir nuotolinio mokymo(si) medžiagą studentų praktiniams įgūdžiams tobulinti.

Konferencijoje dalyvavo svečiai iš Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos, Estijos, Norvegijos, Turkijos ir Prancūzijos.