Atskirų studijų programos dalykų mokymasis

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Atskirų studijų programos dalykų mokymasis

Siekiantys kelti savo kvalifikaciją, galite mokytis pagal atskirą pasirinktos studijų programos dalį (atskiras dalykas arba dalykų paketas), suteikiančią žinių ir gebėjimų, kurie įvertinami ir patvirtinami kolegijos išduodamu pažymėjimu.

Mokestis priklauso nuo pasirinkto(-ų) dalyko(-ų) kreditų skaičiaus.

Kontaktinis asmuo l.sladkeviciene@vtdko.lt, tel. +37065262705