Karjeros centras absolventams

#suVIKOpavyko

Mintis suburti draugėn buvusius bendramokslius ir bičiulius kolegijoje buvo brandinama seniai. Juk buvę kolegijos studentai, gerai pažįstantys savos aukštosios mokyklos gyvenimą, o dabar jau įgiję praktinio darbo patirties ir nemažai pasiekę profesinėje karjeroje – puikūs patarėjai ir pagalbininkai dabartiniams kolegijos studentams bei visai kolegijos bendruomenei. Absolventų klube jie gali ne tik susitikti su seniai nematytais draugais, pasidalinti savo džiaugsmais ir rūpesčiais, bet ir aktyviai dalyvauti kolegijos gyvenime, įsijungti į studijų organizavimo procesą, dalintis savo patirtimi su studentais, steigti stipendijas, siūlyti praktikos savo organizacijose bei įmonėse galimybes ir pan. Daugelis absolventų mielai linkę atnaujinti ryšius su kolegijos bendruomene bei įsilieti į kolegijos gyvenimą. 

Todėl 2006 m. kolegijoje nuspręsta įsteigti Absolventų klubą, padėsiantį buvusiems kolegijos studentams susirasti vieniems kitus, palaikyti tarpusavio ryšius, keistis aktualia informacija. Nutarta, kad kolegija, bendradarbiaudama su Absolventų klubu, informuos kolegijos absolventus ir kolegijos partnerius apie svarbiausius kolegijos įvykius, aktualijas, skatins prisidėti prie kolegijos puoselėjimo, jubiliejų proga buvusius studentus pakvies į šventinius renginius. Savo ruožtu, Absolventų klubo nariai su kolegijos bendruomene ir studentais galės pasidalinti akademine, profesine ar asmenine patirtimi.

2007 m. gruodžio 18 d. įvyko pirmas Absolventų klubo iniciatyvinės grupės susitikimas. Į jį atvyko gausus kolegijos absolventų būrys, kurie išreiškė savo norą dalyvauti klubo veikloje. Kaip ir buvo tikėtasi, pirmo susirinkimo metu absolventai ne tik susitiko su seniai matytais savo studijų draugais, prisiminė studijų laikus, bet ir iniciatyviai svarstė, kodėl verta burtis į klubą, koks galėtų būti absolventų indėlis į kolegijos akademinės bendruomenės gyvenimą, aptarė galimas klubo veiklas.

Kiekvienais metais stengiamasi palaikyti kolegijos Absolventų klubo veiklą, siūlyti naujų iniciatyvų ir suburti kuo daugiau klubo narių. Nuolat svarstomos naujos veiklos galimybės. 

Maloniai kviečiame visus kolegijos absolventus prisijungti prie kolegijos Absolventų klubo.

Kviečiame jungtis prie Absolventų grupės Facebook paskyros!

Taip pat, kad lengviau Jus pasiektume, kviečiame REGISTRUOTIS IR ČIA.