Kviečiame Jūsų organizaciją prisijungti prie Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų Karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS)

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Trumpai apie KVIS. Tai nacionalinė aukštųjų mokyklų informacinė sistema, kurios paskirtis padėti studentams ir absolventams (5 metai po studijų baigimo) savarankiškai valdyti asmeninę karjerą. Čia pateikti savęs pažinimo, karjeros galimybių tyrinėjimo, karjeros planavimo, darbo paieškos ir kt. sėkmingai karjerai kurti svarbūs įrankiai. Sistema leidžia tvarkyti karjerai reikšmingą asmeninę informaciją, užmegzti ir palaikyti ryšius su darbdaviais ir profesinių sričių atstovais, naudotis savo aukštosios mokyklos karjeros valdymo paslaugomis ir priemonėmis.

KVIS galima nauda Jūsų organizacijai. Naudodamiesi šia sistema galėsite platinti informaciją apie save, siūlomas darbo ir praktikos vietas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams. Taigi, turėsite unikalią galimybę tiesiogiai pasiekti plačią jaunimo auditoriją, jau nuo pirmųjų studijų metų, pritraukti ir išlaikyti Jums rūpimų jaunų talentų dėmesį, juos vėliau pasikviečiant pas save atlikti profesinę praktiką ar tiesiogiai pasiūlant darbo vietą. Tuo pačiu Jūsų aktyvus dalyvavimas prisidės prie socialiai  atsakingos organizacijos, kuriai rūpi jaunų žmonių ateitis, kuri nori investuoti į jų pasirengimą karjerai, įvaizdžio formavimą.

Užpildę savo organizacijos profilį tapsite sistemos naudotojais ir galėsite:

  1. Skelbti studentams ir absolventams organizacijos naujienas (pagrindiniame meniu: Jūsų organizacija ->Naujienos).
  2. Talpinti darbo ir praktikos skelbimus (pagrindiniame meniu: Darbuotojų paieška).
  3. Atlikti studentų/absolventų paiešką (pagrindiniame meniu: Darbuotojų paieška -> Studentų ir absolventų paieška).
  4. Atrinkti keletą studentų grupių (pagrindiniame meniu: Darbuotojų paieška -> Atrinktų studentų grupės).
  5. Sukurti ir paskelbti kelis renginius/mokymus (pagrindiniame meniu: Renginiai ir mokymai).
  6. Užpildyti organizacijos atstovo profilį (pagrindiniame meniu: Pradžia -> Mano profilis).
  7. Sukurti kitą savo organizacijos naudotoją sistemoje (pagrindiniame meniu: Administravimas).

Prisijungimas prie KVIS ir informacijos platinimas organizacijoms nemokamas!

KVIS komanda

Žemiau pateikiame prisijungimo prie KVIS ir naudojimosi pagrindinėmis organizacijoms skirtomis funkcijomis instrukciją:

Prisijungimui prie KVIS reikalingi tokie Jūsų organizacijos duomenys:

  1. Organizacijos pavadinimas.
  2. Organizacijos atstovo asmens kodas. Rekomenduojama, jog tai būtų organizacijos personalo/žmogiškųjų resursų ar pan. skyriaus atstovas. Šis asmens kodas bus susietas su Jūsų organizacija ir nurodytas asmuo galės prisijungti prie KVIS per „El. valdžios vartai“ portalą. Reikia nurodyti vieno atstovo asmens kodą, vėliau jis galės suteikti teises naudotis sistema kitiems organizacijos atstovams.
  3. El. pašto adresas. Šį el. pašto adresą įtrauksime į KVIS bandomosios eksploatacijos dalyvių pašto grupę. Iškilus būtinybei,  šiuo el. paštu būsite informuoti  apie svarbiausius bandomosios eksploatacijos įvykius.

Gavę Jūsų duomenis, KVIS administratoriai užregistruos Jūsų organizaciją bei atstovaujantį asmenį ir informuos Jus kaip prisijungti prie sistemos Jūsų nurodytu el. pašto adresu.

Prisijungę prie KVIS privalote užpildyti organizacijos profilį (pagrindiniame meniu: Jūsų organizacija). Kaip užpildyti organizacijos profilį galite paskaityti naudotojo vadove, kuris atidaromas paspaudus „i“ raidę ant puslapio bloko „Organizacijos profilis“.