Kompetencijų pripažinimas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija siūlo paslaugas šiose kompetencijų pripažinimo srityse:

 • patirtinis mokymasis, įgytas darbinėje veikloje; 
 • patirtinis mokymasis, įgytas nemokamame ar savanoriškame darbe;
 • patirtinis mokymasis, įgytas laisvalaikio metu; 
 • nesertifikuotas mokymasis, įgytas mokantis savarankiškai; 
 • sertifikuotas mokymasis užsienyje (stažuotės, kursai);
 • sertifikuotas mokymasis darbe.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo etapai:

 Informavimas. Kandidatas supažindinamas su vertinimo principais, procedūra, vertinimo sąlygomis, galimais vertinimo rezultatais, individualius poreikius atitinkančiomis studijomis. Kandidatas apsisprendžia dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje.

 1. Konsultavimas. Kandidatui yra skiriama pirminė konsultacija, o kitos konsultacijos skiriamos pagal kandidato poreikį semestro eigoje. Katedros vedėjas konsultuoja kandidatą kaip parengti kompetencijų aplanką, tikrina jo turinį, teikia egzaminui laikyti reikalingą informaciją.
 2. Kompetencijų vertinimas. Kompetencijų vertinimą vykdo kompetencijų vertinimo ir pripažinimo komisija kompetencijų aplanko arba egzamino pagrindu. Tuo tikslu analizuojami kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų įrodymai. Nustatoma kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų ir studijų rezultatų atitiktis bei šios atitikties apimtis.Jei kompetencijų aplanke duomenys tik iš dalies pagrindžia turimų kompetencijų atitiktį dalyko studijų programos ar jos dalies reikalavimus, kompetencijų vertinimo ir pripažinimo komisija nusprendžia kas bus vertinama papildomai ir kokie metodai bus naudojami, jei iškyla būtinybė skiria papildomą laiką pasirengimui, skiria vertinimo datą ir apie tai informuoja kandidatą.
 3. Sprendimo priėmimas (įvertinimas). Sprendimą dėl pripažįstamų kandidato kompetencijų ir (arba) įskaitomų studijų dalykų ar modulių priima kompetencijų vertinimo ir pripažinimo komisija. Nustatoma, ar pakanka kandidato pateiktų įrodymų pagrįsti jo įgytas kompetencijas ir (arba) kurie studijų dalykai ar moduliai yra įskaitomi. Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo komisija nustato kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų ir studijų rezultatų atitiktis bei šios atitikties apimtis. Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo komisija vertinimo išvadas ir siūlymus dėl pripažinimo fiksuoja protokole ir kompetencijų vertinimo komisijos išvadų kortelėje, ir teikia Kolegijos atitinkamo fakulteto dekanui arba jo įgaliotam atstovui juos tvirtinti.
  Įvertinamos turimos kompetencijos ir pripažįstama tam tikra kreditų dalis (iki 75 proc. studijų programos apimties).

Galimi du neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo būdai:

 1. Jei studentas jau mokosi aukštojoje mokykloje, jis gali tokiu būdu užskaityti atskirus studijų programos dalykus, arba kurią nors studijų programos dalyko dalį. Taip sutrumpėja studijų laikas bei studijų krūvis;
 2. Jei asmuo nėra studentas, jis gali gauti formalų pažymėjimą apie jo turimas kompetencijas ir/ arba pasitvirtinti savo turimą profesinę kvalifikaciją.

Kandidatas, norintis įsivertinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytas kompetencijas, turi pateikti:

 • Prašymą įvertinti ir pripažinti kompetencijas pagal pasirinktą studijų programą;
 • Asmens dokumento kopiją (paso ar tapatybės kortelės);
 • Santuokos liudijimą (asmenims keitusiems pavardę ar vardą);
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Vidurinį ir kitą išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (brandos atestatas, diplomas);
 • Kompetencijų aplanką arba neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytas kompetencijas įrodančius dokumentus (jeigu kandidatas nerengia kompetencijų aplanko): pažymėjimus, pažymas, darbdavio, klientų, kolegų atsiliepimus, rekomendacijas, veiklos įrodymus ir kt.;
 • Dokumentų registracijos mokesčio kvitą.
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU