Kursai stojantiesiems į menų studijas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Kursai stojantiesiems į menų studijas

VTDK Dizaino fakultetas stojantiesiems į „Grafinio dizaino“, „Interjero dizaino“, „Multimedijos dizaino“ ir „Fotografijos technologijos“ studijų programas organizuoja parengiamuosius kursus. Kursų metu įgytos žinios stojančiajam padės lengviau įgyvendinti stojamojo egzamino užduotis. Įgytos žinios bei įgūdžiai padės jaustis užtikrintai stojamojo egzamino metu.

Fotografijos technologijos kursai

Multimedijos dizaino kursai