Fotografijos kursai | Fotografijos technologija

#suVIKOpavyko

Fotografijos technologija

Fotografijos kursai

VTDK Dizaino fakultetas organizuoja parengiamuosius fotografijos kursus stojantiesiems, ketinantiems rinktis „Fotografijos technologijos“ studijų programą.
Kursų metu įgytos žinios bei fotografavimo įgūdžiai stojančiajam padės lengviau įgyvendinti stojamojo egzamino užduotis, kūrybingai sukomponuoti fotografavimo kompozicijas, pasirinkti tinkamus fotografavimo parametrus, kokybiškai padaryti nuotraukų atranką. Įgytos žinios bei įgūdžiai padės jaustis užtikrintai stojamojo egzamino metu.

Programos trukmė10 akademinių valandų  (5 užsėmimai po 2 akademinės valandas)
Programos turinys:Fotografavimo pagrindų įvadas, darbo priemonės, fotografavimo objektas. Fotografinio natiurmorto komponavimo principai. Fotografinio natiurmorto apšvietimo ypatumai. Natiurmorto fotografavimo ypatumai. Natiurmorto fotografavimas, objektų medžiagiškumo perteikimas. Nuotraukų atrankos principai.
Programos baigimo dokumentasSėkmingai įvykdžiusiems kursų programą, išduodamas pažymėjimas.
Vieta:Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Olandų g. 16, Vilnius. 351 aud.
Laikas

1. 2024 m. birželio 10-14 d., 16:00 – 17:30 val.

2. 2024 m. birželio 17-21 d., 16:00 – 17:30 val.

Kaina :125 EUR. Grupė sudaroma nuo 4 asmenų (dirbant individualiai – 180 EUR)
Darbo priemonės:Fotoaparatas, nukrovimo laidas
Kontaktai pasiteirautiKristina Višnevskienė tel. 8 674 04941, el. p. k.visnevskiene@vtdko.lt
DėstytojasLektorius Antanas Ružė
Registracija vykdoma čia: https://events.vtdko.lt/kursai-i-menus