Dizaino dienos

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Dizaino dienos

VTDK Dizaino dienosDizaino dienos – kasmet pavasarį (paskutinę kovo savaitę) Dizaino fakultete vykdomas renginys, kuriame dalyvauja studentai, dėstytojai ir kviestiniai svečiai. Jo metu rengiamos kūrybinių darbų ekspozicijos, kūrybinės dirbtuvės, praktinės konferencijos, skirtos įvairiems dizaino aspektams. DD rengimo laikas sutampa su Kolegijos tarptautine savaite, kurios svečiai turi galimybę sudalyvauti Dienų renginiuose. Šio renginio firminio stiliaus projektą kasmet ruošia Grafinio dizaino katedros studentai.
Rengiant VTDK Dizaino dienas siekiama:

  • Paskatinti studentų kūrybinį aktyvumą, atliekant neįprastas kūrybines užduotis.
  • Paviešinti VTDK Dizaino fakulteto kūrybinį potencialą ir parodyti jo katedrų veiklos krypčių įvairovę.
  • Įtvirtinti Dizaino fakulteto rūmus kaip reikšmingą vietą Vilniaus kultūros žemėlapyje, atskleisti jų pritaikymo meno krypties renginiams galimybes.

2014 – 2015 studijų metai

Septintosios Dizaino dienos

1

Kaip ir kiekvieną pavasarį, mūsų Kolegijos Dizaino fakulteto studentai ir dėstytojai jau nuo kovo pradžios pradėjo ruoštis Dizaino dienoms, kurios šiemet vyko jau septintą kartą. Skirtingai nuo ankstesnių metų, renginys vyko gerokai vėliau, antrąją gegužės savaitę ir tapo Vilniaus dizaino savaitės dalimi. Pirmą kartą Dizaino dienose dalyvavo dėstytojai iš Balstogės technikos universiteto, pristatydami du kūrybinius projektus.

Pagrindinė renginio tema – „Miesto sodai“, renginio šūkis – „Vieta, kur dygsta kūrybinės idėjos“. Miesto aplinkos harmonizavimui buvo skirti 22 projektiniai pasiūlymai, kuriuos parengė Interjero ir Grafinio dizaino katedrų studentai, naudodami augalus, antrines žaliavas ir medžiagas. Originalios kompozicijos buvo skirtos ne tik papuošti netikėtas miesto vietas (terasas, tvoras, balkonus), bet ir suteikti miestelėnams praktinės naudos – užauginti žiedų bei vaisių. Veikė vaistažolių arbatos pavilionas.

Multimedijų katedros studentai parengė interaktyvias instaliacijas, sukurtas vadovaujant dėstytojui dr. Christopher Hales (Anglija), kolegijos kino salėje rodė studentiškus filmus, kursinius bei baigiamuosius darbus. Fotografijos technologijos studijų programos studentai ir dėstytojai surengė kūrybines dirbtuves, jungiančias fotografiją ir piešimą, eksponavo makro fotografijos darbus gamtos ir ekologijos tema. Laisvalaikio zona virto studentų, absolventų kūrybinių darbų paroda. Svečius sudomino moliotipijos, tapybos moliu kūrybinių darbų paroda.

Gegužės 7 d. (ketvirtadienį) vyko konferencija ,,Miesto kodai“, kurios metu praktikuojantys dizaineriai, režisieriai, dėstytojai ir studentai papasakojo apie savo kūrybinius projektus.

2013 – 2014 studijų metai
Dizaino dienos vėl sugrįžo į rūmus Olandų gatvėje. Šį kartą dėmesys buvo skirtas šriftui ir kaligrafijai. Studentų komandos realizavo šešis III kurso studentų autorinius projektus; taip pat buvo realizuoti dėstytojų parengti projektai „Šėšėliai ir raidės“ bei „Grafika erdvėje“, o taip pat įvyko kviestinės specialistės G. Pranckūnaitės kaligrafijos seminaras, skirtas „Erasmus“ programos studentams. Multimedijos katedros studentai surengė specialią interaktyvių technologijų bei įrangos ekspoziciją.
Praktinė konferencija „D – tai dizainas“ buvo skirta kūrybinių iniciatyvų vystymui. Pranešimus joje skaitė kviestiniai specialistai iš Lietuvos komercinių įmonių bei reklamos agentūrų.
Vakarinę programos dalį sudarė VDA Kostiumo dizaino katedros studentų kursinių darbų šou ir Vilniaus kolegijos Atliekamųjų menų fakulteto studentų ansamblio koncertas.

2012 – 2013 studijų metai 

Šių metų Dizaino dienos vyko Antakalnio rūmuose. Pasirinkta nauja kūrybinių dirbtuvių forma: III kurso studentai suformulavo 3 projektų idėjas ir, subūrę komandas iš žemesnių kursų studentų, jas realizavo. Įvyko specializuotos kūrybinės dirbtuvės „Knyga ir šviesa“ bei „Grafika erdvėje“, jas surengė fakulteto dėstytojai. Specialiai moksleiviams buvo pasiūlytos dirbtuvės „Meilė grafikai“.
Pirmą kartą dirbtuves rengė ir užsienio dėstytojai: iliustracijos kūrybines dirbtuves surengė Saint-Lucas dailės mokyklos (Belgija) dėstytojai M. Deseijn ir P. Samyn, interaktyvias video instaliacijas pristatė dėstytojas Ch. Hales (Anglija).
Praktinėje konferencijoje „Dizainas – naujoji komunikacija“ fakulteto dėstytojai ir kviestiniai svečiai nagrinėjo įvairius grafinės komunikacijos aspektus.

2011 – 2012 studijų metai

Pradėjus Olandų g. korpuso interjero rekonstrukcijos darbus, Dizaino dienų rengimas buvo perkeltas į Antakalnio g. rūmus. Dėl vietos stokos teko apriboti kūrybinių dirbtuvių apimtį.

Pagrindinės kūrybinės dirbtuvės, pavadintos „Niam niam šviesa“, sutelkė dėmesį į neįprastų (maisto) medžiagų panaudojimą apšvietimui ir šviesos instaliacijoms. Taip pat buvo įgyvendintas bendras Grafinio ir Interaktyvaus dizaino studentų projektas „Kino pėdsakas“, skirtas kino motyvų taikymui grafinėje komunikacijoje. Vakarinėje programos dalyje Vilniaus kolegijos studentai pristatė naujas drabužių ir šukuosenų kolekcijas.

Praktinėje konferencijoje „Dizainas ir ekologija“ dalyvavo studentai, pristatę kursinius darbus, dėstytojai bei Erasmus programos dalyviai.

2010 – 2011 studijų metai

Trečiųjų Dizaino dienų rengėjams ir dalyviams pavyko visapusiškai išnaudoti Olandų g. rūmų apleistų patalpų galimybes. Būtent ten buvo surengtas kūrybinis seminaras „EcoBOX“, kuriame dalyvavo komandomis suskirstyti visų Dizaino fakulteto katedrų studentai, o taip pat svečiai iš kitų kolegijų. Seminaro dalyviai paruošė 12 mažagabaritės gyvenamosios erdvės koncepcijų, kurias vėliau realizavo mastelyje 1:1 iš sąlyginių medžiagų. Interjero dizaino studentai surengė lauko baldų konkursą, kurio darbai taip pat buvo įgyvendinti. Vienas projektų, pavadintas „13 kėdžių“, buvo aprašytas spaudoje, eksponuojamas respublikinėje parodoje „Baldai“ ir Vilniaus dizaino savaitės ekspozicijoje. Taip pat buvo realizuota keletas specialių projektų ekologine tematika („Eko baras“, „Višta“, „Auto karvė“, „U-238“ ir kiti).

Praktinės konferencijos „Dizaino įvairenybės“ metu fakulteto absolventai papasakojo studentams ir dėstytojams apie tai, kaip jiems pavyko įsitvirtinti profesinės veiklos srityje, plėtojant kūrybinę patirtį ir praktinius įgūdžius.

2009 – 2010 studijų metai

Antrosios VTDK Dizaino dienos vyko DF ir TF rūmuose Olandų g. 16. Renginį sudarė tos pačios 3 pagrindinės dalys, bet jų programa gerokai skyrėsi. Pirmą kartą buvo surengtos studentų kūrybinės dirbtuvės, kuriose dalyvavo 4 mokymo įstaigų (Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Vilniaus dizaino kolegijos, Vilniaus kolegijos ir Kauno kolegijos) atstovai. Pasirinktas darbo objektas (širma) ir darbo tema – „Kita dizaino pusė“ leido pasireikšti interjero, drabužių, šukuosenų bei grafinio dizaino studentų kūrybiškumui. Svečių teisėmis seminare taip pat dalyvavo trijų sostinės mokyklų bei Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro moksleiviai.

Šį kartą Interjero dizaino studentai surengė specialią parodą „Re-Trash“: apleistose auditorijose per keletą dienų jaunuoliai sukūrė stilingą ekspoziciją, parodančią daiktų ir medžiagų antrinio taikymo galimybes. Panaši tema buvo nagrinėjama ir praktinėje konferencijoje „Ekologinis dizainas šiandien ir rytoj“, kurioje kartu su VTDK dėstytojais ir studentais dalyvavo Bulgarijos, Vengrijos ir Suomijos studentai, besimokantys Kolegijoje pagal „Erasmus“ programą.

Vakaro „vinimi“ tapo renginio svečių – Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijos fakulteto studentų madų šou.

2008 – 2009 studijų metai

Pirmosios VTDK Dizaino dienos vyko DF ir TF rūmuose (Olandų g. 16) 2009 m. kovo 26-27 dienomis. Jose buvo išbandytas renginio formatas, jo apimtis, programa. Renginį sudarė 3 pagrindinės dalys – kūrybinių darbų parodos (Grafinio dizaino katedros studentų plakatų ekspozicija, Fotografijos katedros studentų kūrybinių darbų paroda), kūrybinės dirbtuvės ir praktinė konferencija „Dizainas rytoj: naujieji iššūkiai“. Specialią ekspoziciją „Atstumtųjų salonas“ organizavo Interjero dizaino katedros studentai. Buvo surengta ir pramoginė dalis – video diskoteka, kurios metu buvo rodomi Multimedijos katedros studentų darbai.
Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš kitų Lietuvos mokyklų ir užsienio, buvo organizuotas tiesioginis online pranešimas iš ESAD aukštosios dailės mokyklos (Porto, Protugalija). Plakatų ekspozicijos darbai vėliau buvo eksponuojami teminėje parodoje Palerme (Italija).