Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija sukūrė neformalaus mokymosi pripažinimo sistemą dalyvaudama projektuose: „Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimas ir diegimas aukštosiose mokyklose“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-001) ir „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo tinkle“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-005).

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje sukurtos 5 neformaliu ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodikos šioms studijų programoms:

 • Elektros ir automatikos inžinerija;
 • Fotografijos technologija;
 • Geležinkelio transporto inžinerija;
 • Mechaninių technologijų inžinerija;
 • Statyba.

 

Vertinant neformaliu ir savaiminio mokymosi būdu įgytas kompetencijas, pripažįstamas:

 • patirtinis mokymasis, įgytas darbinėje veikloje;
 • patirtinis mokymasis, įgytas nemokamame ar savanoriškame darbe;
 • patirtinis mokymasis, įgytas laisvalaikio metu;
 • nesertifikuotas mokymasis, įgytas mokantis savarankiškai;
 • sertifikuotas mokymasis užsienyje (stažuotės, kursai);
 • sertifikuotas mokymasis darbe.

 

Galimi du neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo būdai:

 1. Jei studentas jau mokosi aukštojoje mokykloje, tokiu būdu jam galima užskaityti atskirus studijų programos dalykus, arba kurią nors studijų programos dalyko dalį. Taip sutrumpėja studijų laikas bei studijų krūvis;
 2. Jei asmuo nėra studentas, jis gali gauti formalų pažymėjimą apie jo turimas kompetencijas ir/arba pasitvirtinti savo turimą profesinę kvalifikaciją.

 

Kandidatas, norintis įsivertinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytas kompetencijas, turi pateikti:

 • prašymą įvertinti ir pripažinti kompetencijas pagal pasirinktą studijų programą;
 • asmens dokumento kopiją (paso ar tapatybės kortelės);
 • santuokos liudijimą (asmenims keitusiems pavardę ar vardą);
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • vidurinį ir kitą išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (brandos atestatas, diplomas);
 • kompetencijų aplanką arba neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytas kompetencijas įrodančius dokumentus (jeigu kandidatas nerengia kompetencijų aplanko): pažymėjimus, pažymas, darbdavio, klientų, kolegų atsiliepimus, rekomendacijas, veiklos įrodymus ir kt.;
 • dokumentų registracijos įmokos kvitą (šiuo metu ši įmoka yra 1 bazinės socialinės išmokos dydis – 38.00 Eur).

 

Įvertinamos turimos kompetencijos ir pripažįstama tam tikra kreditų dalis ( ne daugiau nei 75 proc. studijų programos apimties).

 

Norite sužinoti plačiau?

Dėl neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo susisiekite el.paštu info@vtdko.lt