Filmavimo pagrindų kursai | Medijų menas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Medijų menas

Filmavimo pagrindų kursai

Filmavimo pagrindų kursų tikslas yra susipažinti su filmavimo pagrindais bei filmuotos medžiagos montavimo principais, apžvelgti filmo kūrimo procesą. Kursai padeda suprasti bendrus filmų kūrimo principus ir suteikia pakankamai žinių norintiems savarankiškai filmuoti ir montuoti profesionalios kokybės filmus. Kursų metu apžvelgiami visi filmo kūrimo etapai, filmavimo kamerų veikimo principai ir galimybės, suteikiama žinių apie scenarijaus kūrimo, filmavimo principus, apžvelgiami darbo su kamera pagrindiniai aspektai, kai kurios filmavimo taisyklės, kompozicijos, apšvietimo, garso naudojimo pagrindai. Kursų metu bus analizuojama interviu žanro specifika, renginių ir siužetų filmavimo ypatumai.

Sėkmingai įvykdžiusiems kursų programą, išduodamas pažymėjimas.

Programa:

  1. Filmavimas ir įrangos apšvietimo tvirtinimas. Pagrindiniai filmavimo planai ir kadruotės. Portreto apšvietimo praktika.
  2. Dirbtiniai šviesos šaltiniai. Dviejų ir trijų personažų pokalbio filmavimo praktika.
  3. Kino kameros ir filmuojantys fotoaparatai. Filmavimo kameros “Sony Nex” valdymo praktika.
  4. Filmavimas aikštelėje. Garso įrašymo įrangos ir jo sinchronizacijos praktika.
  5. Pagrindiniai audio ir video bylų formatai. Panoramavimo nuo stovo ir judesio krypties kadre praktika.
Grupė:sudaroma ne mažiau kaip iš 3 asmenų
Pradžia:Renkamos naujos grupės nuo 2024 m. rugsėjo 27 d.
Trukmė:kursus sudaro 5 užsiėmimai po 4 akademines valandas vieną kartą per savaitę (iš viso 20 akad. val.)
Laikas:Penktadieniais nuo 14 val.
Vieta:Olandų g. 16
Kaina asmeniui:290 Eur. Nesusidarius grupei yra galimybė išklausyti kursus individualiai.
Dėstytojas: Vytautas Gradeckas
Registracija:https://events.vtdko.lt/kursai

Kontaktas pasiteirauti: 

Kristina Višnevskienė tel. 8 674 04941 el. p. k.visnevskiene@vtdko.lt