Traukinio mašinistų kursai | Geležinkelio transporto inžinerija

#suVIKOpavyko

Geležinkelio transporto inžinerija

Traukinio mašinistų kursai

Mokymai vykdomi pagal 2021-02-17 Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 2BE-51 „Dėl traukinio mašinistų neformaliojo mokymo programų patvirtinimo“ patvirtintą neformaliojo profesinio mokymo programą.

Programos trukmė 360 ak. val.
Reikalingos pradinės kompetencijos Asmenims, turintiems darbuotojo, kurio darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimą, bei bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ne jaunesniems kaip 20 metų.
Programos turinys
  • Geležinkelių transporto veiklos teisinis reguliavimas.
  • Geležinkelių transporto rizikos valdymo būdai.
  • Traukos riedmenų valdymas ir techninė priežiūra. Automatiniai stabdžiai.
  • TNN ir taisyklės.
  • Geležinkelių įrengimas ir riedmenys.
  • Traukos riedmenų mechaniniai įrengimai.
  • Traukinio mašinisto ir brigados narių pareiginės taisyklės ir profesiniai reikalavimai.
  • Traukos riedmenų elektros įrengimai.
  • Geležinkelių eismo įvykių klasifikacija ir jų tyrimo metodai.
Programos baigimo dokumentas Pasibaigus mokymui, tikrinamos teorinės ir praktinės žinios, naudojant riedmenų valdymo mokomuosius simuliatorius. Išduodama pažyma apie išklausytą mokymo programos kursą.
Vieta Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Islndijos g. 3, Vilnius.
Laikas Renkama nauja grupė nuo 2024 m. vasario 5 d.
Kaina 1000 EUR vienam dalyviui.
Kursai pradedami vykdyti susidarius ne mažiau kaip 10 asmenų grupei.
Kontaktai pasiteirauti (vardas pavardė, el paštas, tel. nr.) Laimutė Sladkevičienė tel. 8 652 62705,
el. p.l.sladkeviciene@vtdko.lt
Registracija vykdoma čia:  https://events.vtdko.lt/kursai