Kaligrafijos kursai | Dizainas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Dizainas

Kaligrafijos kursai

VTDK Kaligrafijos kursai skirti asmenims, norintiems išmokti gražiai rašyti, ugdyti meninius gebėjimus, vystyti estetinę pajautą, atskleisti žmogaus kūrybinius pradus, skatinti asmenybės augimą ir tobulėjimą.

Programa

  1. Kaligrafijos meno įvairovė ir pritaikymas.
  2. Kaligrafijos rašymo įrankiai ir priemonės.
  3. Kaligrafijos komponavimo būdai.
  4. Raidės kaip ženklo kūrimo specifika.
  5. Monogramos kūrimas.
  6. Kaligrafinio teksto rašymas naudojant skirtingą eilučių ritmą, įvedant akcentą.
  7. Kaligrafinis piešinys.
Grupė:grupė sudaroma ne mažiau kaip iš 5 asmenų.
Pradžia:Renkamos naujos grupės nuo 2024 m. balandžio 18 d.
Trukmė:4 užsiėmimai po 4 akademines valandas, 1 kartą per savaitę (viso 16 akademinių valandų)
Laikas:1 k. per savaitę, ketvirtadieniais nuo 18.00 val.
Vieta:Olandų g. 16., 268 aud.
Kaina asmeniui:100 Eur
Dėstytojas:Virginija Kalinauskaitė
Darbo priemonės:pieštukai, apvalūs ir plokšti teptukai, kirstos kaligrafinės plunksnos, tušas, popierius (A4, A3 dydžio).
Registracija:https://events.vtdko.lt/kursai

Kontaktas pasiteirauti:

Kristina Višnevskienė tel. 8 674 04941 el. p. k.visnevskiene@vtdko.lt