Vizitas į Rygos valstybinį technikumą

#suVIKOpavyko

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Profesinio mokymo skyriaus 10 profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų, organizuojančių ir vykdančių profesinį mokymą, įgyvendindami Nordplus projektą „Žmogiškųjų išteklių valdymas geležinkelio transporto sektoriuje“, balandžio 25 – 29 dienomis lankėsi Rygos valstybiniame technikume.

Projekto dalyviai susipažino su geležinkelio specialistų rengimu Latvijoje, su Rygos valstybiniame technikume įgyvendinamomis programomis ir mokymo baze, apsilankė Latvijos geležinkelio transporto įmonėse Rygoje (pvz. geležinkelio bendrovėje „L-Ekspresis‘, bendrovės „Passenger Train“ riedmenų depe) ir Daugpilyje.