Vizitas Mainco taikomųjų mokslų universitete

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Vizitas Mainco taikomųjų mokslų universitete

2023 m. lapkričio 14–16 d. Statybos fakulteto prodekanė, lektorė Airida Tylienė ir docentė, vykdanti Statybos inžinerijos katedros vedėjo funkcijas, dr. Marija Vaičienė lankėsi Mainco taikomųjų mokslų universitete (Vokietijos Federacinė Respublika).

Vizito metu lankytasi Mainco taikomųjų mokslų universiteto Statybos inžinerijos mokykloje bei naujai formuojamame universiteto miestelyje, kuriame šiuo metu veikia Verslo mokykla, įsikūrusi visų fakultetų ir universiteto administracija, dirba už įvairią universiteto veiklą atsakingų padalinių darbuotojai, įkurtas vaikų darželis universiteto darbuotojų ir studentų vaikams. Universiteto miestelyje statomi nauji studijų pastatai bei bendrabučiai, o nuo 2025 m. veiks visi fakultetai ir bus perkeltos visos universiteto laboratorijos bei studijų ir praktinio mokymo erdvės.

Vizitu į Mainco taikomųjų mokslų universitetą siekta užmegzti glaudžius ryšius su universitetu kaip nauju partneriu, aptarti konkrečias priemones ir galimybes bendroms veikloms, išsiaiškinti studijų programų vykdymo anglų kalba ypatumus ir niuansus, stiprinti ir plėtoti studijų programų tarptautiškumą – aptarti dėstytojų ir studentų mainų, bendros projektinės veiklos vystymo galimybes, organizuoti bendrus tarptautinius tarpdalykinius projektus (kūrybines dirbtuves), vykdyti Mokslo dirbtuves bei kitas bendras mokslo ir tyrimines veiklas, skaityti paskaitas ir kt. 

Mainco taikomųjų mokslų universitete organizuoti susitikimai su Statybos inžinerijos, Dizaino ir Verslo mokyklų bei tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais, už studijų tarptautiškumą atsakingo komiteto (FIA) nariais, mokslininkais bei studentais, dalyvauta susitikimuose su Mainco taikomųjų mokslų universiteto prezidente profesore dr. Susanne Weissman, Statybos inžinerijos mokyklos dekanu profesoriumi dr. Karlu-Albrechtu Klinge bei šios mokyklos profesoriumi dr. Alfonsu Buchmannu, lektoriumi, tarptautinės statybos inžinerijos programos darbuotoju Arda Öcal ir kitais. Taip pat lankytasi universiteto studijų erdvėse, studentų bendrystės ir praktinio mokymo erdvėse, laboratorijose.

Susitikimų su universiteto darbuotojais metu pristatyta Kolegija, vykdomos studijų programos, pasidalinta gerąja patirtimi organizuojant tarptautines tarpdalykines kūrybines dirbtuves ir Mokslo dirbtuves, įgyvendinant tarptautinius projektus. Taip pat su Statybos inžinerijos mokyklos mokslininkais ir darbuotojais diskutuota apie Mainco taikomųjų mokslo universiteto dėstytojų galimybes skaityti paskaitas Kolegijos Statybos fakulteto studentams, dalyvauti mokslininkų pritraukimo programoje, vykdyti bendrus tyrimus ir jų rezultatus publikuoti Kolegijos žurnale. Aptartos ir Erasmus+ mainų programos galimybės dėstytojams bei studentams, diskutuota dėl studijų programų anglų kalba vykdymo ypatumų – studijų proceso organizavimo, dėstytojų kvalifikacijos, studentų pasirengimo studijoms ir kt. Doc. dr. Marija Vaičienė universiteto studentams taip pat skaitė paskaitas tema „Sustainability of cement, concrete and cement replacement materials in construction materials“, „The impact of nano SiO2 on cement hydration and physical-mechanical properties“ ir „The impact of bitumen roofing production waste on concrete properties“.