Priimamos studentų paraiškos praktikai užsienyje pagal „Erasmus+“ programą

 Paraiškas gali teikti visų kursų studentai ir absolventai (su absolventais sutartys turi būti sudaromos iki diplomo gynimo). Praktikos vietą studentai turi susirasti patys – tinka įmonės, veikiančios Erasmus+ programoje dalyvaujančiose šalyse (dalyvauja visos ES šalys ir Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Turkija).

Studentas, pageidaujantis dalyvauti atrankoje, turi pateikti šiuos dokumentus kolegijos internetinėje svetainėje (itc.vtdko.lt):

 • paraišką praktikai užsienyje.
  Prie paraiškos pridėti (PDF formatu):
 • ankstesnių mokslo metų visų semestrų akademinės veiklos rezultatus (išrašas iš suvestinio žurnalo išduodamas dekanate);
 • motyvacijos laišką (užsienio kalba);
 • gyvenimo aprašymą (Curriculum Vitae) (lietuvių k.);
 • paso (puslapio su pavarde, nuotrauka ir paso Nr.) arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • įmonės laišką (su įmonės rekvizitais ir vadovo parašu), patvirtinantį, kad priims studentą ne trumpesnei nei 2 mėn. trukmės praktikai.

Pagrindiniai studentų atrankos kriterijai:

 • ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai;
 • priimančios institucijos siūloma praktikos programa;
 • užsienio kalbų žinių lygis;
 • studento motyvacija, bendravimo sugebėjimai bei pasirengimas tarpkultūrinei patirčiai.

Paraiškos priimamos iki 2018 m. gegužės 1 d.

Papildoma informacija ir konsultacija teikiama:

Dizaino fakultete – 202 k.

Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultete – 201 k.

Statybos fakultete – 401 k.

Technikos fakultete - 317 k.