Akademinė taryba skelbia viešą konkursą eiti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Tarybos nario priklausančio kolegijos personalui pareigas

Tarybos narių rinkimai Kolegijoje vyks vadovaujantis Akademinės tarybos patvirtintomis Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos tarybos narių rinkimo ir atšaukimo aprašo nuostatomis.
Kandidatų kėlimas skelbiamas vadovaujantis  Akademinės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. protokolo Nr. 14-7 nutarimu.
Teisę kelti kandidatus į Tarybos narius ir teisę rinkti Tarybos narius, turi kiekvienas Kolegijos akademinės bendruomenės narys (išskyrus studentus). Reikalavimai kandidatams į Tarybos narius:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti nepriekaištingos reputacijos (nepriekaištinga reputacija suprantama taip, kaip apibrėžta Mokslo ir studijų įstatymo 5 straipsnyje);
3. patirtis, įgyta einant ar ėjus atsakingas pareigas švietimo, mokslo (meno), kultūros, viešosios veiklos ar verslo srityje;
4. turėti žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Kolegijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Kolegijos misiją.

Kandidatams pranašumą teikiantys kriterijai:
1. vadybinė ir (ar) ekspertinė patirtis bent vienoje Kolegijos specialistų rengimo srityje;
2. gebėjimas atstovauti viešajam interesui;
3. vadovaujamo darbo patirtis;
4. patirtis dirbant kolegialių valdymo organų nariu.

Fakultetuose išrinkti kandidatai į Tarybos narius, priklausantys Kolegijos personalui, iki 2022 m. gegužės 24 d. privalo užpildyti ir pateikti Kolegijos vyriausiajam dokumentų valdymo specialistui (216 kab.) registruoti Anketą bei Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Anketa ir sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo pateikiami užklijuotame voke. Voko apačioje dešiniajame kampe kandidatas užrašo savo vardą ir pavardę.

Išsamesnės informacijos prašome teirautis el. paštu: info@vtdko.lt.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU