VTDK pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Muitinės departamentu

#suVIKOpavyko

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (VTDK) direktorius dr. Rolandas Vitkūnas sukirto rankomis su Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generaliniu direktoriumi Dariumi Žvironu ir pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Sutartimi abi šalys susitarė dėl Muitinės departamento ir Kolegijos bendradarbiavimo plėtojant VTDK studijų programą „Verslas ir muitinės veikla“, tobulinant studijų procesą ir specialistų parengimą, profesinės kvalifikacijos kėlimą, priimant studentus į profesinės veiklos praktikas Lietuvos Respublikos muitinės įstaigose ir vykdant kitą bendrą veiklą.

„Tokios sutartys sudaro galimybes jauniems žmonėms susipažinti su muitinės veikla, atlikti praktiką mūsų įstaigose, įsitraukti į bendrus projektus ir veiklas, pritraukti į muitinės sritį naujų darbuotojų“, – sako sutartį su Kolegija pasirašęs Muitinės departamento vadovas D. Žvironas.

Pagal sudarytą sutartį Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija įsipareigojo atsižvelgti į Muitinės departamento siūlomas temas sudarant studentų kursinių ir baigiamųjų darbų temų sąrašus, kviesti muitinės darbuotojus dalyvauti kolegijos organizuojamose Karjeros dienose, aktyviai dalyvauti bendrai organizuojamuose renginiuose, susitikimuose, seminaruose, konferencijose ir studijų programos „Verslas ir muitinės veikla“ veiklose, kviesti muitinės darbuotojus bendradarbiauti rengiant ir vykdant bendrus projektus, sudaryti sąlygas Kolegijos studentams atlikti praktiką muitinės įstaigose.

Muitinės departamentas sudaryta sutartimi įsipareigojo teikti pasiūlymus Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijai dėl studijų programos „Verslas ir muitinės veikla“ plėtojimo ir tobulinimo bei siūlyti studentams kursinių ir baigiamųjų darbų temas, sudaryti galimybę studentams atlikti studijų programoje numatytas profesinės veiklos praktikas muitinės įstaigose, kviesti Kolegijos atstovus bei studentus dalyvauti Muitinės departamento organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose ir kituose renginiuose, bendradarbiauti projektinėje veikloje.

Nuotraukos autorius J. Rozovskij.