VTDK studentės sukurtas logotipas išrinktas laimėtoju

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Tęsiant kolegijos bendradarbiavimą su vienu svarbiausių socialinių partnerių – Valstybine kalbos inspekcija – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (VTDK) Grafinio dizaino studijų programos Firminio stiliaus dalyko paskaitų metu buvo surengtas konkursas Valstybinio lietuvių kalbos statuso 35-mečio minėjimo logotipui ir firminiam stiliui sukurti.

Konkursą laimėjo studentės Monikos Gustevičiūtės projektas, aiškiai ir vaizdingai perteikiantis mūsų kalbos nuolatinio atsinaujinimo idėją. Greta logotipo studentei taip pat teko sukurti kvietimus keletui minėjimo renginių, prezentaciją video formatu, skaitmeninio naujienlaiškio šabloną bei knygų skirtuką, kuris buvo dalinamas iškilmingo posėdžio Seime 2023 m. lapkričio 17 d. dalyviams. Minint šio posėdžio rengėjus, Seimo Kovo 11-tosios salės švieslentėje buvo parodyta net keletas logotipų, sukurtų VTDK studentų.

Tuo tarpu darbas su realiaias užsakovais vyksta toliau: be minėto renginio VTDK Grafinio dizaino studentai, vadovaujami dėstytojų Jono Malinausko ir Vaidos Gasiūnaitės, rudens semestre sukūrė asociacijos LINEKA 30-mečio minėjimo logotipą bei atnaujino UAB „ElektroBalt“ firminį stilių.