Vyriausybė pritarė VTDK prijungimui prie Vilniaus kolegijos

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Nuo 2024 m. liepos 1 d. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija prijungiama prie Vilniaus kolegijos. Kolegijų jungimosi datą patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2024 m. birželio 5 d. priimdama nutarimą „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos reorganizavimo jungimo būdu prijungiant viešąją įstaigą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją prie viešosios įstaigos Vilniaus kolegijos, Vilniaus kolegijos statuto patvirtinimo, Vilniaus kolegijos savininkės teisių ir pareigų įgyvendinimo, buveinės nustatymo ir valstybės turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį“, kuriuo įgyvendinamas valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planas.

Visi šiuo metu Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje besimokantys asmenys – studentai ir klausytojai nuo 2024 m. liepos 1 d. yra perkeliami į Vilniaus kolegiją.

Vilniaus kolegijos studijų programų paketą papildys Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos inžinerijos bei dizaino studijų krypčių programos.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijai prisijungus prie Vilniaus kolegijos, aukštojoje mokykloje planuojama plėtoti mokslo centrus, stiprinti taikomąją mokslinę veiklą, toliau vykdyti inžinerijos mokslų bei menų krypčių studijas.

Naujai įrengtose laboratorijose bus plėtojama mokslinių tyrimų veikla, siekiant proveržio inžinerijos mokslo, taikomojo meno kryptyse. Taip pat planuojama telkti Menų fakultetą, kurti menų akademinį miestelį kaimynystėje su Lietuvos muzikos ir teatro akademija bei Nacionaline M. K. Čiurlionio menų mokykla.

Informacija stojantiesiems

Reorganizavimo data neturės įtakos studentų priėmimo procesui, studentų priėmimas vyksta įprastai per bendrojo priėmimo sistemą (LAMA BPO).

Stojantiesiems į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją, kaip ir anksčiau, pildant priėmimo prašymus reikia rinktis šią aukštąją mokyklą, priėmimas vyksta būtent į ją.

Stojantieji į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją bus informuojami, kad nuo 2024 m. liepos 1 d. kolegija prijungiama prie Vilniaus kolegijos ir studijų sutartys bus pasirašomos su Vilniaus kolegija. Užbaigus studijas, bus išduodamas Vilniaus kolegijos diplomas.