„Erasmus+“ projekto „Geležinkelio transporto specialistų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas“ Austrijoje

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Profesinio mokymo skyriaus 8 profesijos mokytojai, įgyvendindami Erasmus+ projektą 2020-1-LT01-KA102-077610 „Geležinkelio transporto specialistų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas“ (Promoting of Railway transport specialists’ digital competences), liepos 4–15 dienomis lankėsi Austrijos Respublikos skirtingo profilio švietimo įstaigose, kurios įgyvendina profesinį mokymą, ir pažangiausiose ne tik Austrijoje, bet ir pasaulyje, geležinkelio transporto, logistikos ir informacinių technologijų įmonėse.

Projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Austrijoje vykdoma švietimo sistema, turinčia gilias profesinio rengimo tradicijas, t. y. šimtmečius šioje šalyje vykdomą dualinį profesinį mokymą.

Įgyvendinant vieną iš pagrindinių projekto tikslų, patobulinti geležinkelio transporto profesijos mokytojų profesines ir bendrąsias kompetencijas geležinkelio transporto skaitmeninių technologių srityje, projekto dalyviai patirties sėmėsi naujame Austrijos federalinių geležinkelių mokymo centre Knittelfelde (ÖBB-Lehrwerkstätte Knittelfeld). Profesinio mokymo skyriaus vadovas pristatė įmonės veiklą, dualinio profesinio mokymo ypatumus, supažindino su praktinio mokymo baze. Vizito metu buvo diskutuojama apie geležinkelio transporto darbuotojų kompetencijų ugdymą (ypatingas dėmesys skirtas skaitmeninių kompetencijų ugdymui), mokymosi trukmę, egzaminų vykdymą ir kitais klausimais.

Nuotraukos autorė R. Vincaitė

Didžiausią įspūdį paliko vizitas į mokslo ir technikos pažangos centrą „Infineon“ Villache (Infineon Technologies Austria AG). Įmonė, turinti apie 50 280 darbuotojų, yra viena didžiausių puslaidininkių gamintojų visame pasaulyje, pirmaujanti savo srityje pagal gaminių kokybę. „Infineon“ produkcija plačiai naudojama automobilių, pramonės ir kelių rinkos sektoriuose, taip pat lustinių kortelių ir saugos produktų gamyboje. Sužavėjo įmonės laboratorijose taikomos pažangiausios technologijos, gamybos automatizavimas ir robotizavimas.

Nuotraukos autorė R. Vincaitė

Geležinkelio transportas glaudžiai susijęs su logistikos sektoriumi ir tarptautiniais pervežimais visomis transporto rūšimis. Galimybę iš arti stebėti tarptautinės logistikos įmonės veiklą suteikė apsilankymas tarptautinėje transporto ir logistikos įmonėje Gebrüder Weiss (Maria Saal gyvenvietėje). Įmonė 35 šalyse turi 180 padalinių, kuriuose dirba apie 8000 darbuotojų. „Gebrüder Weiss Holding AG“ užsiima ne tik sausumos transporto, oro ir jūrų krovinių gabenimo bei logistikos sprendimų veikla, bet ir turi daugybę antrinių įmonių, įskaitant logistikos konsultavimo, technologijų įmones, taip pat įmones, vykdančias komunikacijos sprendimus, rinkos tyrimus, mokymus bei įmones, kurių veikla susijusi su geležinkelių kroviniais, geležinkelių transportu.

Vizito metu diskutavome darbuotojų rengimo, vertinimo klausimais, stebėjome vykdomus procesus, susipažinome su naudojamomis technologijomis.

Nuotraukos autorė R. Vincaitė

Kaip ir buvo minėta, Austrijoje vykdomas dualinis profesinis mokymas, kurį sudaro dvi dalys: teorinė dalis profesinio mokymo įstaigoje ir praktinė dalis ‒ tai yra didžioji dalis mokymosi laikotarpio ‒ įmonėje. Tokiu būdu, jauni žmonės įgyja reikalingų praktinių įgūdžių, o įmonės gauna jaunus, įmonės poreikius atitinkančius, kvalifikuotus darbuotojus.

Projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su mokymo įstaigomis, kurios vykdo profesinį mokymą. Apsilankėme Federalinėje komercijos akademijoje ir Federalinėje komercinėje mokykloje (Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule) Klagenfurte bei Aukštajame techninio federalinio mokymo ir tyrimų institute Ferlache (Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Ferlach).

Federalinėje komercijos akademijoje yra kelių tipų mokyklos: komercinė akademija, komercinė mokykla, komercinė sportininkų mokykla, magistrantūros kursai, kolegija ir vakarinė mokykla.

Aukštajame techniniame federaliniame mokymo ir tyrimų institute Ferlache mokymas apima šias sritis:

  • Ginklų inžineriją (Aukštoji mechanikos inžinerijos technikos mokykla – pagrindinis dėmesys skiriamas ginklų ir saugos inžinerijos mokymams; Ginklininkų profesinė mokykla su praktiniu mokymu);
  • Gamybos inžineriją (Aukštoji mechanikos inžinerijos technikos mokykla – pagrindinis dėmesys skiriamas gamybos inžinerijos mokymams; Profesinė mechanikos inžinerijos mokykla su praktiniu mokymu – pagrindinis dėmesys skiriamas įrankių ir tvirtinimo detalių inžinerijos mokymams);
  • Juvelyrika ir graviravimas (Aukštoji menų ir dizaino technikos mokykla – pagrindinis dėmesys skiriamas juvelyrikos mokymams; Aukštoji menų ir dizaino technikos mokykla – daugiausia dėmesio skiriama graviravimo mokymui; Aukštoji menų ir dizaino technikos mokykla – pagrindinis dėmesys skiriamas dekoratyvinių kalvių ir metalo skulptorių mokymams);
  • Pramoninis dizainas (Aukštoji mechanikos inžinerijos technikos mokykla – pagrindinis dėmesys skiriamas pramoninio dizaino mokymams; Dizaino kolegija – objektų projektavimas; Išplėstinis dizaino kursas – objektų projektavimas);
  • Magistrantūra (Pramonės mechanikos inžinerijos mokykla; Menų ir dizaino magistrantūros mokykla).

Projekto dalyviai susipažino su švietimo įstaigų akademine bendruomene, vykdomomis programomis, mokymo trukme, mokymo metodais. Visose mokymo įstaigose didelis dėmesys skiriamas tiksliesiems mokslams, skaitmeninių kompetencijų ugdymui.

Vizito organizatorių nuotrauka

Projekto dalyviai apsilankė Aukštojo techninio federalinio mokymo ir tyrimų instituto partnerio „Maykestag“ įrankių gamykloje Ferlache. Įmonė orientuojasi į aukštos kokybės įrankių gamybą. Mokiniai, mokindamiesi šioje įmonėje pagal dualinę profesinio mokymo sistemą, turi pasižymėti analitiniu mąstymu, lavinti programavimo įgūdžius, nuolat tobulinti skaitmeninę kompetenciją.

Nuotraukos autorė R. Vincaitė

Mokinių ir studentų testavimo sistemą pavyko išbandyti Karintijos prekybos rūmų aptarnavimo centre Klagenfurte (WIFI). Šio centro misija – padėti versle dirbantiems asmenims geriau susidoroti su šiandienos užduotimis ir rytojaus iššūkiais. Šios ne pelno siekiančios organizacijos tikslas – tobulinti techninę ir verslumo kvalifikaciją bei teikti pagalbą konkrečiai įmonei iškilusiais klausimais. Testų ir mokymo centro vadovė Dagmar Kirchbaumer pristatė organizacijos veiklą, mokinių testavimo sistemą, kurią išbandė mūsų profesijos mokytojai, supažindino su Austrijos centralizuota kvalifikacijų egzaminavimo sistema, jos ypatumais.

Lankantis Austrijos švietimo įstaigose bei įmonėse pastebėjome vieną įdomų faktą: įmonės, saugodamos komercines paslaptis nuo konkurentų, draudžia fotografuoti įmonės viduje bei renka raštiškus pasižadėjimus dėl informacijos neskleidimo apie įmonėje naudojamą įrangą bei taikomas technologijas.

Projekto dalyviai lankydamiesi Austrijos įmonėse ir švietimo įstaigose sėmėsi gerosios patirties iš geležinkelio transporto, logistikos ir informacinių technologijų sričių profesionalų. Šią patirtį galės perteikti savo darbe.