Karjeros centras studentams

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Lotynų kalboje žodis karjera (lot. Carraria) reiškia žmogaus gyvenimo kelias. Žmogaus pasirinkimas, ką mokintis, kokiais papildomais dalykais užsiimti, kaip planuoti savo karjerą, yra labai svarbus.

Nuolat besikeičiančiame pasaulyje kinta darbo vietos pobūdis, profesijų paklausa. Konkurencija tarp potencialių darbuotojų vis didėja, todėl tas, kuris planuos kiekvieną savo karjeros žingsnį, bus pranašesnis už tą, kuris pasikliauja vien savo intuicija ir eina lengviausiu gyvenimo keliu. Stichiškai karjerą pasiekti sudėtinga.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, rimtai žiūrinti į pirmo karjeros planavimo žingsnio svarbą, įkūrė Karjeros centrą. Per Kolegijos ir verslo įmonių dvišalį bendradarbiavimą sieks padėti studentams kuo anksčiau planuoti karjeros kryptis sudarant profesinės karjeros galimybes.

Karjeros centro veikla:

  • skatinti karjeros planavimą supažindinti studentus su profesinės karjeros galimybėmis
  • analizuoti darbo rinkos tendencijas bei kaupti informaciją apie situaciją darbo rinkoje
  • stebėti ir analizuoti absolventų padėtį darbo rinkoje
  • teikti informacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą pasirengimo darbo rinkai bei įsidarbinimo klausimais
  • užmegzti ir palaikyti glaudžius ryšius tarp Kolegijos bendruomenės ir darbdavių