Žurnalas „TECHNOLOGIJOS IR MENAS. TYRIMAI IR AKTUALIJOS“

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Žurnalas „TECHNOLOGIJOS IR MENAS. TYRIMAI IR AKTUALIJOS“

TECHNOLOGIJOS IR MENAS. TYRIMAI IR AKTUALIJOS ISSN 2029-400X
TECHNOLOGIJOS IR MENAS. TYRIMAI IR AKTUALIJOS ISSN 2029-400X

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK) – didžiausia technologinės ir meninės pakraipos kolegija Lietuvoje – siekdama užtikrinti studijų kokybę ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme numatytus prioritetus, nuo 2010 metų leidžia periodinį mokslinį žurnalą „Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“. Leidinys patalpintas į Index Copernicus Journals Master List duomenų bazę.

Leidinys padeda įgyvendinti Mokslo ir studijų įstatyme akcentuojamą nuostatą, jog „kolegijose mokslo (meno) ir studijų vienovė užtikrinama per glaudų ryšį su praktika – dėstytojų ir studentų dalyvavimą taikomuosiuose tyrimuose ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbuose pagal verslo, pramonės ir kitų organizacijų užsakymus, regionų plėtros projektuose, konsultacinėje veikloje“.

Žurnalas skatina dėstytojus dalytis sukaupta patirtimi ir žiniomis, dalykine bei pedagogine kompetencija taip aktyvindamas kūrybinio bei mokslinio potencialo plėtrą. Šiame kolegijos periodiniame leidinyje aptariamos mokslo, meno ir studijų aktualijos, nagrinėjami studijų kokybės prioritetai, pristatomi technologijos, meno ir socialinių mokslų srityse atliekami tyrimai.

ŽURNALO TEMATIKA

  • Transporto inžinerija;
  • Logistika, transporto ekonomika ir vadyba;
  • Mechanikos inžinerija;
  • Elektros ir elektronikos inžinerija;
  • Energetika ir termoinžinerija, ekonomika ir vadyba;
  • Statybos inžinerija;
  • Matavimų inžinerija;
  • Informatikos inžinerija;
  • Menotyra.