Prasidėjo prašymų registracija valstybės remiamoms paskoloms gauti

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir valstybės remiamų paskolų dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis gauti paskolos gavėjo prašymų teikimo pradžią – 2023 m. rugpjūčio 21 d. (nuo 8:00 val.), pabaigą – 2023 m. rugsėjo 18 d. (iki 15:00 val.). Studentai, pageidaujantys gauti aukščiau minėtas paskolas, turi adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti paskolos gavėjo prašymą.

Rudenį teikiamos visų rūšių paskolos. Valstybės remiamos paskolos studijų kainai sumokėti dydis negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies,  teikiamos paskolos gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti – 3 920 Eur. Paskolos suma dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis per vienus studijų metus negali viršyti 2 940 Eur.

Daugiau informacijos