VTDK vyko renginys „Klimato inovacijų laboratorijos paslaugos verslui“

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2024 m. balandžio 11 d. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK) kartu su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru (LAMMC) sukvietė įmones, einančias tvarių inovacijų keliu, į renginį „Klimato inovacijų laboratorijos paslaugos verslui“. Renginio metu VTDK ir LAMMC atstovai susirinkusiems verslininkams pristatė ILCA Inovacijų laboratorijos klimato veiksmams koncepciją bei Laboratorijoje plėtojamų veiklų pobūdį, mokslininkai ir tyrėjai dalinosi pažangiausiais moksliniais tyrimais ir paslaugomis, teikiamomis verslui įvairiose srityse, įskaitant dizaino, verslo, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, žemės ūkio ir miškininkystės mokslus.

Vienu iš Laboratorijos veiklos siekių yra plėtros ambicijų turinčiam verslui skleisti informaciją, kaip išvystyti savo idėjas ir paversti jas tvarių pokyčių sprendimais. Šiam tikslui į renginį buvo pakviesti ekspertai: UAB „Gooliver funding“ direktorė Indrė Žukauskė susirinkusius verslo atstovus supažindino su Eurostars, Eureka, EIC Accelerator, EIC Pathfinder, Horizon Europe, Interreg Baltic Sea Region, ES strukūrinių fondų pažangos priemonėmis, skirtomis pritraukti finansavimą inovatyvių idėjų įgyvendinimui. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų eksporto plėtros vadovė Deimantė Vilčinskaitė pristatė Enterprise Europe Network – didžiausią verslo paramos tinklą, kuris nemokamai padeda įmonėms diegti inovacijas, kurti naujus produktus, paslaugas ir verslo modelius, pereiti prie tvaresnių verslo modelių, užmegzti kontaktus su verslo partneriais visame pasaulyje, rasti ES finansavimo priemones ar kitus finansavimo šaltinius ir kt.

Po renginio savo įspūdžiais dalinosi viena jo organizatorių, VTDK Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vadovė Joana Lapkovskaja, besidžiaugdama, kad VTDK ir LAMMC Inovacijų laboratorijos klimato veiksmams veikla įtraukia vis daugiau klimato ir socialinių inovacijų ekosistemos dalyvių. ,,Jau galime didžiuotis Laboratorijos rezultatais bei naujomis verslo ir mokslo atstovų partnerystėmis, kurias pavyko sukurti siekiant pagrindinio ILCA projekto tikslo – stiprinti žmogiškąjį kapitalą klimato inovacijų ir verslumo srityje, sprendžiant sistemines problemas“, – sako J. Lapkovskaja.

Kaip itin sėkmingus verslo ir mokslo atstovų bendradarbiavimo rezultatus būtų galima paminėti šias tvarias inovacijas:

  • Sukurta tvaraus mobilaus biuro koncepcija jaunų ir ambicingų architektų įmonei MB „Madhauz“
  • Sukurtas ir pradėtas testuoti dirbtiniu intelektu (DI) grįstas emisijos matavimo įrankio prototipas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklą vykdančiai įmonei MB „Miskantas“
  • Sukurtas firminis stilius patentuotai pagalvei nuo pragulų MTEP sprendimus farmacijos ir medicinos pramonei vykdančiai įmonei MB „Biofita“
  • Dalyvauta kuriant antimikrobines medžiagas prieš antibiotikams atsparias bakterijas. Daugiau informacijos

Šių partnerysčių rezultatai – puikus pavyzdys, kaip verslas gali integruoti tvarias praktikas į savo veiklą ir tuo pačiu skatinti naujoves ir sprendimus, kurie atitinka ne tik ekonominius, bet ir ekologinius bei socialinius tikslus.

A. Ružės nuotraukos: