Domina menų studijos? Stojančiuosius kviečiame registruotis į parengiamuosius kursus

#suVIKOpavyko

VTDK Dizaino fakultetas stojantiesiems į „Grafinio dizaino“, „Interjero dizaino“, „Multimedijos dizaino“ ir „Fotografijos technologijos“ studijų programas organizuoja parengiamuosius kursus. Kursų metu įgytos žinios stojančiajam padės lengviau įgyvendinti stojamojo egzamino užduotis. Įgytos žinios bei įgūdžiai padės jaustis užtikrintai stojamojo egzamino metu.