Studijų kainos kompensavimas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Studijų kainos kompensavimas

Paraiška dėl paskirtos už studijas sumokėtos kainos kompensacijos

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo:

  • kuris turi teisę į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą (Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnis);
  • kuris neturi akademinių skolų;
  • kurio studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį. Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų kaina, kompensuojama pagal aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka sudarytą eilę pasibaigus:
  • pirmiesiems dvejiems (ištęstinių studijų atveju – pabaigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metams;
  • nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – už antrąją pusę studijų programos).

Parengta pagal Valstybinio studijų fondo informaciją