Pranešimas apie parengtas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus kolegijos būdu sąlygas ir būsimą reorganizavimą

#suVIKOpavyko

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl pritarimo reorganizuoti viešąją įstaigą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją prijungimo prie viešosios įstaigos Vilniaus kolegijos būdu“, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 38 straipsniu, pranešame, kad  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė  viešosios įstaigos Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (toliau – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija arba Reorganizuojama įstaiga) reorganizavimo jungimo būdu prijungiant Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją prie viešosios įstaigos Vilniaus kolegijos (toliau – Vilniaus kolegija arba Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga) sąlygų projektą, kuriame  numatomas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos reorganizavimas prijungimo prie Vilniaus kolegijos būdu.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos paskelbtas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos reorganizavimo sąlygų projektas nesvarstytas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos taryboje.

Reorganizuojama įstaiga, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo baigs savo veiklą, – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija:

teisinė forma: viešoji įstaiga;
juridinio asmens kodas: 111967673;
buveinės adresas: Vilnius, Antakalnio g. 54;
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga, kuri tęs veiklą po reorganizavimo, – Vilniaus kolegija:

teisinė forma: viešoji įstaiga;
juridinio asmens kodas: 111965131;
buveinės adresas: Vilnius, Saltoniškių g. 58;
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavimo būdas – prijungimas.

Po reorganizavimo pasibaigiančios Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos teisės ir pareigos 2024 m. liepos 1 d. pereina po reorganizavimo veiksiančiai Vilniaus kolegijai.

Su Reorganizavimo sąlygų projektu ir kitais įstatymuose nurodytais dokumentais galima susipažinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos interneto svetainėje adresu www.vtdko.lt:

Vyriausybės nutarimo projektas

Reorganizavimo sąlygų projektas

Vilniaus kolegijos statuto projektas

Nekilnojamojo turto, perduodamo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį, sąrašas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos finansinės ataskaitos

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Taryba 2024 m. balandžio 10 d. vykusio Kolegijos Tarybos posėdžio metu nutarė nepritarti LR ŠMSM naujai parengtam ir derinti pateiktam reorganizavimo sąlygų projektui.