Prisitaikymas prie klimato kaitos padarinių: Tauragės bendruomenė kartu su ILCA konsorciumu diskutuoja apie galimus veiksmus

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2023 m. lapkričio 7 d. LAMMC ir VTDK tyrėjai kartu su Tauragės rajono savivaldybės administracija ir Tauragės atvira jaunimo erdve organizavo diskusiją skirtą išgryninti problemoms, su kuriomis susiduria Tauragės miestas prisitaikymo prie klimato kaitos kontekste.

Tauragės miestui, kaip 100 ES klimatui neutralių ir išmanių miestų misijos dalyviui, svarbu išgryninti prioritetines problemas ir veiksmus, siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos. Tariantis dėl bendrų veiksmų siekiant sisteminio pokyčio labai svarbu, kad šiame procese dalyvautų ne tik sprendimų priėmėjai – savivaldybės darbuotojai – bet ir vietos bendruomenės atstovai. Todėl be Tauragės rajono savivaldybės administracijos atstovų, į diskusiją buvo pakviesti ir verslo, seniūnijų, Jaunųjų konservatorių lygos, Tauragės liberalaus jaunimo, Lietuvos moksleivių sąjungos atstovai.

Problemoms ir potencialiems veiksmams išgryninti tyrėjai pasitelkė PRIA (Prospective Rapic Impact Assessment) metodą, plačiai naudojamą tarptautiniame ILCA konsorciume.

Dalyviai problemas, kylančias dėl klimato kaitos, grynino trimis lygmenimis: problemos, su kuriomis susiduria individai, problemos kylančioms namų ūkiams ir miesto problemos. Įvardinus problemas, jos buvo ranguojamos ir svarbiausioms problemoms ieškomi potencialūs sprendimai. Šio etapo metu jau išryškėjo keletas sričių, kurioms verta skirti ypatingą dėmesį miesto prisitaikymo prie klimato kaitos kontekste pavyzdžiui: želdinių mieste potencialo išnaudojimas, intensyvesnis tvarių medžiagų panaudojimas, tikslinė komunikacija, skatinanti visuomenės elgsenos pokyčius, teisinio reguliavimo iniciatyvos, skatinančios pageidaujamus pokyčius, o taip pat planuojamų veiksmų poveikio analizė, siekiant nustatyti tinkamiausias iniciatyvas, kurias būtų tikslingiausia įgyvendinti.

Kitos VTDK ir LAMMC organizuojamos sesijos metu atitinkamų sričių mokslininkai ir doktorantūros studentai pateiks savo įžvalgas dėl identifikuotų veiksmų ir galimų inovacijų, praplėsdami Tauragės miesto bendruomenės įžvalgas. Vėliau tyrėjai, atlikę portfelio analizę ir įvardintų iniciatyvų tarpusavio sąveiką, pasiūlys savivaldybei prioritetinius veiksmus, padedančius adaptuotis prie klimato kaito