VIPSKILLS: projekto koordinatorių susitikimas Lenkijoje

#suVIKOpavyko

2019 m. gegužės 20-24 d. Balstogės technikos universitete (Lenkijos Respublika) vyko „Erasmus+“ strateginės partnerystės projekto „Virtualūs ir intensyvūs kursai, lavinantys būsimų inžinierių praktinius įgūdžius“ („Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers“ (VIPSKILLS) Nr.2016-1-PL01-KA203-026152 partnerių susitikimas.

Partnerių susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Balstogės technikos universiteto (Lenkijos Respublika), Kordobos universiteto (Ispanijos Karalystė) ir Lenkijos statybos inžinierių ir technikų asociacijos (Balstogės padalinys) bei Kolegijos. Kolegiją susitikime atstovavo projekto grupės koordinatorė, Statybos fakulteto prodekanė Airida Tylienė ir projekto finansininkė, vyriausiojo buhalterio pavaduotoja Rima Vaičiuvienė.

Susitikimo metu aptarti projekto rezultatai ir jų pritaikymo tolimesnėse studijose galimybės, analizuotos pateiktos projekto ataskaitos ir finansiniai klausimai, diskutuota dėl būsimų projektų ir tolesnio bendradarbiavimo galimybių. Taip pat aptarti projekto viešinimo renginių, organizuojamų 2019 m. gegužės 22-23 d. partnerių iš Lenkijos, organizaciniai aspektai.