Geodezija ir kadastras: kviestinio svečio iš VĮ „Registrų centras“ paskaita

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2023 m. kovo 14 d. Statybos fakulteto Geodezijos ir kadastro studijų programos II-o kurso nuolatinių studijų studentams organizuota kvietinio svečio iš VĮ „Registrų centras“ paskaita. Paskaitą skaitė VĮ „Registrų centras“ nemonopolinių paslaugų priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė V. Naruševičienė.

Paskaitos metu studentai supažindinti su statinių kadastriniais matavimais, matavimo metodais bei kitų kadastro duomenų rinkimu. VĮ „Registrų centras“ specialistė V. Naruševičienė pristatė įmonės programinę

įrangą, skirtą duomenims rinkti bei apdoroti. Taip pat buvo aptartos dažniausiai daromos matininkų klaidos. Specialistės padedami studentai atliko auditorijos bei kadastrinius matavimus.

Įgytas žinias studentai galės panaudoti studijuodami dalyką „Nekilnojamojo turto kadastras“.

Kviestinio svečio paskaitą organizavo lektorė Natalija Augūnienė.

N. Augūnienės nuotraukos