Statybos fakulteto studijų programos

#suVIKOpavyko

Transporto logistika

Transporto logistika

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti logistikos specialistą, gebantį valdyti krovinių ir keleivių pervežimo procesus, logistikos grandinės veiklą bei logistikos procesų valdymo informacijos srautus, taikyti logistikos veiklą reglamentuojančius teisės aktus; gebantį organizuoti transporto/logistikos įmonių/padalinių veiklą; savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis verslo sąlygomis.

Skaityti daugiau
Statinių inžinerinės sistemos

Statinių inžinerinės sistemos

Studijų programos tikslas:
Parengti darbo rinkoje konkurencingą specialistą, išmanantį inžinerinių sistemų montavimo technologijas ir gebantį parinkti tinkamus konstrukcinius sprendinius, rengti bei skaitmenizuoti statinių inžinerinių sistemų projektus, organizuoti ir vykdyti inžinerinių sistemų priežiūrą.

Skaityti daugiau
Statyba

Statyba

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti darbo rinkoje konkurencingą statybos inžinerijos specialistą, gebantį rengti statinių projektus ir statinio informacinius modelius, atlikti konstrukcinius bei sąmatinius skaičiavimus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti statybos darbams, užtikrinti statinių priežiūrą.

Skaityti daugiau
Verslas ir muitinės veikla

Verslas ir muitinės veikla

Studijų programos tikslas (-ai):
parengti verslo srities specialistą
išmanantį muitinės veiklą: procesus ir
procedūras, gebantį valdyti verslo
procesus, apimančius informacinių,
materialiųjų ir finansinių srautų
valdymą, gebantį organizuoti ir vykdyti
verslo veiklą sąlygotą muitinės procesų
ir procedūrų veiklos, savarankiškai bei
kūrybiškai veikti kintančiomis verslo
rinkos sąlygomis.

Skaityti daugiau
Išmaniųjų pastatų inžinerija

Išmaniųjų pastatų inžinerija

Studijų programos tikslas (-ai):
parengti darbo rinkai konkurencingus,
aukštos kvalifikacijos statybos
inžinerijos krypties specialistus,
gebančius savarankiškai dirbti, spręsti
profesines problemas ir taikyti žinias
išmaniųjų pastatų inžinerijos srityje.
Studijų programos rezultatai atitinka
statybos inžinerijos studijų krypties
koleginio išsilavinimo pirmos pakopos
sudėtingumo lygį ir nukreiptos į
praktiškai patikrintų mokslo žinių ir
tipinių inžinerinių sprendimų taikymą,
specialistų parengimą praktinei veiklai.

Skaityti daugiau