Projekto „Hibridinis mokymas: pedagogų įgalinimas ateičiai“ partnerių susitikimas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Balandžio 17-18 d. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (VTDK) Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus projektų vadovas Andrejus Račkovskis ir lektorius Aurelijus Vaškys dalyvavo antrajame naujo „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerystės projekto „Hibridinis mokymas: pedagogų įgalinimas ateičiai“ („Hybrid Teaching: Empowering Educators for the Future“) Nr. 2023-1-LT01-KA220-HED-000156733) partnerių susitikime Flensburge (Vokietija).

Įtraukios diskusijos leido palyginti įvairius partnerių požiūrius į hibridinį mokymą(si) ir pateikė vertingų įžvalgų tolesnei projekto eigai. Atsižvelgiant į įvairius požiūrius ir siekiant sutarimo, buvo priimti svarbūs kitam projekto vykdymo etapui sprendimai. Tyrimo rezultatais pagrįsti sprendimai ir vieninga vizija skatins partnerių motyvaciją toliau kartu siekti numatytų tikslų.

Europos Sąjungos finansuojamas projektas „Hibridinis mokymas – pedagogų įgalinimas ateičiai“ – tai dvejų metų trukmės švietimo projektas, kuriuo siekiama pagerinti mokymą ir mokymąsi hibridinėse (mišriose) aplinkose ir suteikti nuolatinio profesinio tobulėjimo galimybes.

Siekdamas įgyvendinti projekto tikslus, keturių partnerių konsorciumas atliko naudotojų profilio tyrimą, kurio pagrindu pradedama kurti 6 mikrokredencialus (trumpus kursus) akademiniams darbuotojams apie hibridinį mokymą, mikrosertifikavimo sistemas bei burti praktikos bendruomenę, kuri padės palaikyti žinias ir formuoti naują mokymo(si) kultūrą.

A. Račkovskio nuotraukos