Veronikos Žvirblės dėstymo mobilumo vizitas Balstogės technologijų universitete (Lenkijoje) 2019 m. spalio 21-25 d.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Kaip apibūdintumėte šio vizito naudą sau ir kolegijai?

Mobilumo vizito metu užmezgiau naudingų kontaktų su Balstogės technologijų universiteto dėstytojais, su kuriais toliau bendraujame virtualiai, dalinamės patirtimi. Šis universitetas turi daugiamečius ryšius su Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK), mielai priima mūsų dėstytojus mobilumo vizitams, dalinasi su mumis inovacijomis, patirtimi, bei perima mūsų patirtį. Šio vizito rezultatas yra akstinas skatinti mūsų studentus važiuoti studijuoti pagal „Erasmus+“ programą į Balstogės technologijų universitetą ir kitas užsienio šalių institucijas.

Kokie Balstogės technologijų universiteto ypatumai Jus nustebino?

Kadangi priklausau kolegijos darnaus vystymosi strategijos kūrimo grupei, vizito metu atidžiai stebėjau universiteto aplinką, kaip vyksta paskaitos, kokia aplinka ir atmosfera kuriami universiteto erdvėse ir t.t. Manau, jog Balstogės technologijų universiteto patalpos yra puikiai adaptuotos darniam mokymuisi, čia vyksta labai demokratiškas, studentus įkvepiantis bendravimas su dėstytojais, ko retkarčiais netgi trūksta mūsų kolegijoje. Universitete yra daug dėmesio skiriama ekologiškumo idėjų integravimui į studijų programas, ugdomas platesnis požiūris į aplinką, skatinantis domėtis ne tik savo profesijos sfera, bet ir globaliai žvelgti į supantį pasaulį, įžvelgti ryšius tarp skirtingų profesijų bei veiklos sferų.

Ar mėginsite inicijuoti kažkokius pakeitimus mūsų kolegijoje?

Šis mobilumo vizitas padėjo suvokti kaip yra svarbu greta pagrindinio profesijos mokymo vystyti ir kitus studentų gebėjimus, skatinti juos atskleisti save ir kitose srityse, vykdyti kuo daugiau tarpdisciplininių projektų, kurie padeda užmegzti ryšius su skirtingų profesijų būsimais specialistais (kas yra svarbu jų ateities profesiniam tobulėjimui ir verslo sėkmei). Dėl šių priežasčių noriu skatinti savo fakultetą vystyti studijų programas, kurios suteiktų galimybę studentams tapti platesnio profilio specialistais, įgyti daugiau kritinio mąstymo bei išmokti dėlioti logines situacijų grandis. Taip pat noriu skatinti studentus mokytis tobulinti ir pritaikyti savo gebėjimus (kad ir nesusijusius su studijų sfera) savo mokslų krypties link, kas padeda vystyti asmeninį intelektą profesinėje ir socialinio gyvenimo sferose.

Ar mobilumo vizito metu pavyko atrasti naujų dalykų?

East Design Week Bialystok 2019 renginio metu Balstogės technologijų universiteto teritorijoje studentams ir dėstytojams buvo pristatytos naujausios technologijos architektūros srityje, vyko konferencijos, kūrybinės dirbtuvės ir seminarai. Šio renginio, kurio kontekste vyko kūrybinės dirbtuvės, metu teko stebėti kaip yra dirbama su universiteto verslo partneriais bei rėmėjais. Pavyzdžiui, dažais prekiaujanti įmonė suteikė mūsų vedamoms kūrybinėms dirbtuvėms naujausių pažangių technologijų pagalba sukurtų ekologiškų dažų mūsų projekto vykdymui. Tokiu būdu įmonė ne tik parėmė universiteto renginį, bet tuo pačiu ir reklamavo bei leido gyvai susipažinti su savo produkcija jauniems būsimiesiems specialistams ir dėstytojams.

Ką nuveikėte su studentais East Design Week Bialystok 2019 renginyje?

Šio mobilumo vizito metu teko kartu su VTDK ir Balstogės technologijų universiteto keliais dėstytojais vadovauti kūrybinėms dirbtuvėms “Reseat”. Šių dirbtuvių metu mes kartu su vietiniais ir VTDK studentais iš senų baldų kūrėme naujus baldus, mazgų sujungimui naudodami išmestus plastiko butelius. Tokiu būdu mes mokėme studentus tausoti gamtą naudojant po ranka esančias medžiagas. Dirbtuvių eigoje pasidalinau savo įvaldyta ir išnagrinėta technologija, kurios pagalba yra galima pjaustyti plastiko butelius, gaminti iš jų virves, kuriomis yra tvirtinamos baldų detalės. Kartu su dėstytojais studentų akivaizdoje iš parankinių medžiagų pagaminome įrangą plastiko buteliams pjaustyti ir virvėms gaminti, tuo parodydami studentams, kad aplinkoje galima rasti daiktų, iš kurių įmanoma pasigaminti beveik visus reikalingus agregatus, todėl visai nėra būtina kaskart pirkti naują daiktą ir išmesti seną. Tokiu būdu mes skatinome studentus stebėti aplinką, nešvaistyti resursų, gyventi ekonomiškai bei mąstyti išmaniai, naudojant savo aplinkoje esančius daiktus naujų daiktų sukūrimui ar senų atnaujinimui, mažinti vartotojiškumą bei lavinti savo intelektą bei inžinierinius gebėjimus.

Ar atsivežėte naujų idėjų?

Šio mobilumo vizito metu išmokau demokratiškiau bendrauti su studentais, patobulinau savo lenkų kalbos žinias, susipažinau su Balstogės technologijų universiteto kolegomis. Vizito metu turėjau galimybę stebėti kelias paskaitas, vykusias nestandartinėse erdvėse (tokiose kaip universiteto holas), perėmiau kelis kūrybinių dirbtuvių vystymo įgūdžius, išmokau naudoti tam tikrus įrankius ne tik pagal paskirtį, bet ir nestandartinėms situacijoms spręsti. Mobilumo metu įgijau nemenkos patirties tarptautinėje erdvėje mokymų vykdymui ir įgavau bendravimo su kitakalbiais kolegomis įgūdžių.