Specialieji pirminiai kursai vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams | Automobilių transporto inžinerija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Automobilių transporto inžinerija

Specialieji pirminiai kursai vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Technikos fakultetas skelbia registraciją į specialiuosius pirminius kursus vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams. Kursai organizuojami pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintą mokymo planą, kurio apimtis 160 akademinių valandų bei Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus patvirtintas mokomųjų dalykų programas.

Renkama nauja grupė. Kursai prasidės 2024 m. spalio 28 d. Kviečiame registruotis.

Mokymo planas

Eil.
Nr.
Dalykų pavadinimaiTeorijaPratybosIš viso valandųAtsiskaitymo forma
1.Lietuvių kalbos kultūra, dalykinė kalba, raštvedyba10616Įskaita
2.Pedagogika (andragogika)102232Egzaminas
3.Bendroji, pedagoginė (andragoginė) ir eismo psichologija121224Egzaminas
4.Teorijos ir praktinio vairavimo mokymo metodika, techninės mokymo priemonės202040Egzaminas*
5.Darbuotojų sauga ir sveikata, transporto aplinkosauga, ekonomiškas vairavimas88Įskaita
6.Motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo ir vairavimo teisės įgijimo juridiniai pagrindai44Įskaita
7.Kelių eismo taisyklės ir eismo saugumas44Egzaminas**
8.Vairuotojų mokymo teorijos žinių mokymo kursas10414Egzaminas*
9.Vairuotojų praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursas, praktinio vairavimo egzaminų vertinimo kriterijai14418Egzaminas*
 Iš viso skirta valandų9268160 

* Be egzamino, kiekvienas būsimasis vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius (pagal mokymo sritį) parengia pamokos vedimo metodiką ir veda po atvirą pamoką (pamokos temą, jei dalyko dėstytojas nenurodo, pagal vairuotojų mokymo kurso turinį galima pasirinkti savarankiškai). Jei asmuo rengiasi tapti vairuotojų mokytoju ir vairavimo instruktoriumi, pamokos vedimo metodiką ir atvirą pamoką veda tik iš praktinio vairavimo mokymo srities.

** Egzaminas laikomas valstybės įmonėje „Regitra“ pagal tos kategorijos transporto priemonių egzaminavimo metodiką, kurios vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius mokys vairuotojus.

Įskaitų ir egzaminų rezultatai įforminami Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos nustatyta tvarka.

Grupė:sudaroma ne mažiau kaip iš 10 asmenų
Pradžia:Kursai prasidės 2024 m. spalio 28 d.
Trukmė:iš viso 160 akad. val.
Vieta:Olandų g. 16, Vilnius
Kaina asmeniui:340 Eur***
Registracija:https://events.vtdko.lt/kursai

*** Asmuo, atvykęs į pirmą užsiėmimą, turi pateikti įmoką liudijantį dokumentą (banko kvitą, pervedimo internetu kopiją). Pinigus pervesti į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos sąskaitą: Swedbank a.s. LT877300010074142865, įmokos kodas – 103056, įstaigos kodas – 111967673 (siūlome pinigus pervesti likus 1-2 dienoms iki kursų pradžios, kai žinosite, kad susidarė grupė ir kursai vyks).

Kontaktai pasiteirauti:

Kristina Višnevskienė, el. p. k.visnevskiene@vtdko.lt, 867404941

Pastaba

Pateikiame 2021 m. lapkričio 15 d. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 2BE-307 patvirtinto „Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ 20, 22, 23 ir 24 punktų išrašus, kuriuose nurodyta, kokį išsilavinimą ir kokias vairuotojo kategorijas privalo turėti vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius:

„20. Vairuotojų mokytojas privalo turėti: aukštąjį universitetinį arba koleginį išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.; administracijos nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairuotojų mokytoju; teisę vairuoti ir trejų metų vairavimo patirtį tų kategorijų transporto priemonių, kurių vairuotojų mokymą vykdo.“

„22. Vairavimo instruktorius privalo turėti: aukštąjį universitetinį arba koleginį išsilavinimą arba iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; administracijos nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo instruktoriumi; teisę vairuoti ir trejų metų vairavimo patirtį tų kategorijų transporto priemonėmis, su kuriomis vykdo vairuotojų mokymą; sveikatos priežiūros įstaigos sprendimą, leidžiantį vairuoti specialiai pritaikytas transporto priemones, ir trejų metų neįgaliesiems pritaikytų transporto priemonių vairavimo patirtį, jei ketina vykdyti sutrikusią judėjimo funkciją turinčių asmenų mokymą.“

„23. Sutrikusią judėjimo funkciją turintiems asmenims, kuriems turint šią negalią asmens sveikatos priežiūros įstaigos sprendimu leidžiama vairuoti specialiai pritaikytas transporto priemones, gali būti suteikiama teisė mokyti vairuoti tokius pat asmenis. Šie asmenys privalo turėti trejų metų neįgaliesiems pritaikytų transporto priemonių vairavimo patirtį, vairavimo instruktoriui privalomą turėti išsilavinimą ir Administracijos nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo instruktoriumi.“

„24. Asmenys, siekdami įgyti teisę dirbti vairuotojų mokytojais ir (ar) vairavimo instruktoriais, privalo baigti specialiuosius pirminius kursus aukštojoje mokykloje, su kuria Administracija yra sudariusi sutartį dėl tokių mokymų vykdymo. Mokymo įstaigų, organizuojančių specialiuosius pirminius kursus vairuotojų mokytojams ir (ar) vairavimo instruktoriams, (toliau – mokymo įstaigos) sąrašas skelbiamas Administracijos interneto svetainėje.“