VTDK darbuotojai mokėsi Dizaino mąstysenos metodikos paslapčių

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Ar dizainu paremtas mąstymas gali padėti nustatyti ir išspręsti studijų procese kylančius iššūkius? Atsakymų į šį klausimą ieškojo Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (VTDK) darbuotojai, dalyvavę praktiniuose mokymuose ,,Dizaino mąstysenos metodo taikymas studijų procese“.

Mokymus vedė ir savo patirtimi dalinosi VTDK mentorių komanda, kuri auditorijai pristatė Dizaino mąstysenos (angl. „Design thinking“) metodą – įrankį kūrybiškumui bei inovacijoms vystyti. Šis metodas, jo etapai ir principai sėkmingai pasitelkiami tiek verslo problemoms spręsti, tiek ir švietimo sistemoje kylantiems iššūkiams nustatyti bei juos įveikti.

Vėliau dalyvių komandos buvo pakviestos išlaisvinti savo kūrybiškumą, mintis nukreipti novatoriškų sprendimų formavimo link ir aptartą Dizaino mąstysenos metodą išbandyti praktiškai. ,,Kaip komercializuoti mokslo/meninę veiklą?“ – tokį iššūkį, pasitelkiant Dizaino mąstysenos metodikos paslaptis, turėjo išspręsti mokymų dalyviai.

Komandos, padedamos mentorių, mokėsi gilintis į pateiktą iššūkį, grynino idėjas individualiai, vėliau jas generavo komandoje, idėjas vertindami diskutavo, ieškojo bendrų sutarimo principų. Galiausiai komandos idėjas vertė į konceptus ir juos kūrybiškai atvaizdavo, vizualiai sukurdami prototipus–istorijas, kuriuos mokymų pabaigoje pristatė ir aptarė su visa auditorija.

Taigi praktinių mokymų metu buvo naudojamos idėjų generavimo, atrankos ir prototipų kūrimo technikos, kurios leido besimokantiesiems išgryninti iššūkius, su kuriais kolegijoje susiduria dėstytojai, vykdydami mokslinę/meninę veiklas ir surasti efektyviausius šių iššūkių sprendimo būdus.

,,Norėjome parodyti, kad Dizaino mąstysenos metodą galima taikyti spendžiant įvairaus pobūdžio iššūkius ir sugriauti mitą, kad šį metodą taiko tik dizaineriai. Šį kartą kartu su bendruomene spendėme visoms aukštosioms mokyklos aktualų klausimą “Kaip komercializuoti mokslinę/meninę veiklą?”. Dėstytojai ir administracijos darbuotojai įsijautė į užsakovo vaidmenį ir atrado netikėtų sprendimų, kurių pristatyme bei aptarime dalyvavo ir kolegijos vadovybė. Visa mūsų mentorių komanda džiaugiasi, kad mokymai buvo naudingi, o jų metu kilusios idėjos, tikimės, ves institucinių pokyčių link, sudarant palankesnes sąlygas mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklų plėtrai“, – teigė viena iš mentorių, Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vadovė Joana Lapkovskaja.

Mokymai ,,Dizaino mąstysenos metodo taikymas studijų procese“ vyko siekiant įgyvendinti EIT Climate-KIC EIT HEI iniciatyvos projekto Nr. 220194 “Inovacijų laboratorijos klimato veiksmams – ILCA”(angl. “Innovation Laboratories for Climate Actions – ILCA”), kuriame dalyvauja Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, rezultatus.

Nuotraukų autorius J. Rozovskij