VTDK pradeda vykdyti inovatyvų „Erasmus+“ projektą

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK) įsitraukia į tarptautinį „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerystės projektą „Hibridinis mokymas: pedagogų įgalinimas ateičiai“ („Hybrid Teaching: Empowering Educators for the Future“). Šis projektas žymi naująjį žingsnį į priekį siekiant modernizuoti mokymo procesą.

Projekto tikslas – suteikti akademiniam personalui galimybę lanksčiai dėstyti studijų dalykus ir plačiau pripažinti įgytas žinias naudojant mikrosertifikavimo sistemą. VTDK koordinuoja ir vykdo projektą kartu su trimis kitomis aukštosiomis ir profesinėmis mokyklomis-partnerėmis iš Nyderlandų, Portugalijos ir Vokietijos.

Šio projekto metu numatytos veiklos, skirtos pagerinti mokymą ir mokymąsi hibridinėse aplinkose. Šie veiksmai apima naudotojų profilio tyrimą, remiantis kuriamos mikrokredencialų sistemos poreikiais. Mikrokredencialai yra trumpalaikio mokymosi rezultatai, suteikiantys lanksčią ir tikslinę galimybę įgyti darbui ir gyvenimui reikalingų kompetencijų.

VTDK kartu su kitais konsorciumo partneriais ketina sukurti mikrosertifikavimo sistemą ir suburti praktikos bendruomenę, siekiant padidinti sukurtų mikrokredencialų naudojimą ir pripažinimą. Taip pat numatoma surengti keletą nacionalinių ir tarptautinių renginių, kurių metu bus dalijamasi įgyta patirtimi su aukštųjų mokyklų ir kitų švietimo įstaigų darbuotojais.

Tikimasi, kad šie veiksmai padės didinti akademinio personalo kompetencijas hibridinio mokymo srityje, pagerinti mokymo procesus internetinėje aplinkoje ir pagerinti studentų mokymosi rezultatus. Mikrosertifikavimo sistemos turėtų sukelti sisteminį pokytį, ugdant akademinio personalo skaitmenines didaktines kompetencijas bei padidinant institucinius gebėjimus diegti švietimo inovacijas. Šis projektas yra žingsnis link modernaus, besimokančiųjų poreikiams pritaikyto ir efektyvaus mokymo bei mokymosi proceso, atsižvelgiant į sparčiai besikeičiančias mokymosi aplinkas ir poreikį greitai ir lanksčiai įgyti naujus įgūdžius skaitmeniniame amžiuje.