Kolegijos taryba

Kolegijos taryba yra Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos kolegialus valdymo organas.
2017 m. birželio 27 d. Akademinės tarybos posėdyje (protokolas Nr. 14-6) Akademinės tarybos pirmininkas paskelbė naujos sudėties Kolegijos tarybą:

Kolegijos tarybos pirmininkas                                     Alfonsas Jaras, AB ,,Montuotojas" generalinis direktorius - valdybos pirmininkas, Lietuvos statybininkų asociacijos viceprezidentas
Kolegijos tarybos nariai       1. Lorita Butrimienė, Dizaino fakulteto prodekanė, lektorė
2. Deimantė Frolovaitė, kolegijos Studentų atstovybės prezidentė
3. Petras Kaikaris, lektorius
4. dr. Gražina Strazdienė, dekanė, docentė
5. Alvydas Šeibokas, bendros Lietuvos ir Austrijos įmonės UAB ,,Archihalė" įmonės vadovas - architektas. Vilniaus dailės akademijos Interjero dizaino katedros docentas
6. Kęstutis Vaicekiūtis, Vilniaus m. savivaldybės UAB ,,Grinda" direktorius
7. Tomas Vyšniauskas, UAB ,,Electromagnetico" kūrybos vadovas
8. Eimutis Zakarevičius, Studijų tarnybos vedėjas, lektorius

Kolegijos tarybos narių kadencija – penkeri metai  (2017 m. rugpjūčio 28 d. – 2022 m. rugpjūčio 27 d.).

Kolegijos tarybos posėdžių nutarimai: 

2017 m. rugsėjo 6 d. vyko pirmasis naujai išrinktos Kolegijos tarybos posėdis. Posėdžio metu tarybos nariai pasirašė tarybos nario įsipareigojimą, kuriuo įsipareigojo vadovautis Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos ir visuomenės interesais  ir sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytas funkcijas. Taip pat šiame posėdyje tarybos nariai išsirinko kolegijos tarybos pirmininką, patvirtinto tarybos darbo reglamentą.

Kolegijos tarybos pirmininku išrinktas Alfonsas Jaras, AB ,,Montuotojas“ generalinis direktorius-valdybos pirmininkas, Lietuvos statybininkų asociacijos viceprezidentas.

Kolegijos Tarybos 2016 metų veiklos ataskaita

Kolegijos Tarybos 2015 metų veiklos ataskaita

Kolegijos Tarybos 2014 metų veiklos ataskaita

Kolegijos Tarybos 2013 metų veiklos ataskaita

Kolegijos Tarybos 2012 metų veiklos ataskaita