College Council

Vilnius College of Technologies and Design – where creativity meets innovation!

College Council

Vadovaujantis 2022 m. birželio 8 d. Akademinės tarybos protokolu Nr. 14-12, Akademinės tarybos pirmininkė skelbia penkerių metų kadencijos (2022 m. rugpjūčio 28 d. – 2027 m. rugpjūčio 27 d.) Kolegijos tarybos sudėtį:
Kolegijos tarybos pirmininkas Virginijus Ramanauskas, UAB PERI generalinis direktorius
Kolegijos tarybos nariai Audrius Čepulis, UAB „Vilniaus rentinys“ gamybos direktorius; Kolegijos tarybos narys nepriklausantis kolegijos personalui. Petras Kaikaris, lektorius; Kolegijos tarybos narys priklausantis kolegijos personalui. Donatas Kriaučiūnas, lektorius; Kolegijos tarybos narys priklausantis kolegijos personalui. Romualdas Kučinskas, Vilniaus dailės akademijos docentas, Kolegijos tarybos narys nepriklausantis kolegijos personalui skirtas Studentų atstovybės. Jurgita Kuliešienė, Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos prezidentė; Kolegijos tarybos narė nepriklausanti kolegijos personalui. Dr. Vytenis Surblys, docentas, Kolegijos tarybos narys, priklausantis kolegijos personalui. Dr. Marija Vaičienė, docentė, Kolegijos tarybos narė priklausanti kolegijos personalui. Benas Verslovas, kolegijos Studentų atstovybės prezidentas, Technikos fakulteto studijų programos Atsinaujinančios energijos inžinerija AI22D-1 gr. studentas, Kolegijos tarybos narys skirtas Studentų atstovybės (Akademinės tarybos 2023 m. kovo 27 d.posėdis, protokolas Nr. 14-3).

Tarybos funkcijos ir veiklos ataskaitos: