2021 m. sausio-kovo mėn.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Antakalnio g. 54 mokymo rūmų biblioteka

Visuomeninė sanitarijos technika. Vanduo. Sanitarija

 1. Lauko inžineriniai tinklai : statybų vadovas : mokomoji-praktinė knyga / Saulius Šalna, Marina Valentukevičienė, Ramunė Žurauskienė. Vilnius : Super namai, 2021. 384 puslapiai : iliustracijos. ISBN 9786098270020.

Olandų g. 16 mokymo rūmų biblioteka

Kompiuterija. Kompiuterinė technologija

 1. Modeliavimo pradmenys SolidWorks aplinkoje : mokomoji knyga / Sonata Vdovinskienė, Violeta Vilkevič ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2011. t. ISBN 9786094570605.
 2. Techninių brėžinių sudarymas ir 3D modeliavimas naudojant CAD sistemas : mokomoji knyga / Vidmantas Nenorta, Tilmutė Pilkaitė, Nomeda Puodžiūnienė ; Kauno technologijos universitetas. Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas. Kaunas : Technologija, 2017. 143 p. : iliustr. ISBN 9786090213698.
 3. SolidWorks drawings – ISO / Joe Rousseau Sr. Training manager, SolidWorks Corporation. Waltham, MA : Dassault Systemes SolidWorks Corporation, [1995-2019]. vi, 464 puslapiai : spalvotos iliustracijos.
 4. SolidWorks : Flow simulation / Joe Rousseau Sr. Training manager, SolidWorks Corporation. Waltham, MA : Dassault Systemes SolidWorks Corporation, [1995-2019]. vi, 318 puslapiai : spalvotos iliustracijos.

Valdymas. Vadyba

 1. Effective project management : traditional, agile, extreme, hybrid / Robert K. Wysocki. 8th ed. Indianapolis, Ind. : Wiley, 2019. lv, 595 p. : iliustr. ISBN 9781119562801.                  

Ekonomika. Ekonomikos mokslai

 1. Lyčių ekonomika : monografija / Ona Gražina Rakauskienė … [et al.] ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014. 759 p. : lent. ISBN 9789955196723.

Mašinų gamyba apskritai

 1. Detalių ir junginių projektiniai skaičiavimai : [laboratorinių darbų metodiniai nurodymai] : mokomoji knyga / Ramūnas Česnavičius … [et al.] ; Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2019. 233 p. : iliustr. ISBN 9786090216163.

Piešimas ir braižyba. Taikomoji dekoratyvinė dailė. Dizainas

 1. Inžinerinės grafikos uždavinynas : mokomoji knyga / Mykolas Žmuida, Algimantas Vasylius ; Kauno technologijos universitetas. Pastatų energinių sistemų katedra. Kaunas : Technologija, 2014. [18] lap. : iliustr. ISBN 9786090210802.
 2. Design basics : from ideas to products / Gerhard Heufler, Michael Lanz, Martin Prettenthaler. 2nd edition. Salenstein : Niggli, [2020]. 244 puslapiai : spalvotos iliustracijos. ISBN 9783721209884.

Profesinio mokymo centras

Psichologija

 1. Suaugusiųjų gidas po paauglių pasaulį : kaip suprasti jų elgesį, išugdyti tvirtą pasitikėjimą ir užauginti garbingą suaugusįjį / Josh Shipp ; iš anglų kalbos vertė Ieva Albertavičienė. Vilnius : Vaga, 2018. 351 p. ISBN 9785415025053.