Deividas Trapas: studijos Jano Evangelisto Purkinės universitete (Čekija) 2020 m. rudens semestrą

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Kas tau labiausiai patiko studijuojant?

Man labiausiai patiko Čekijos gamta, kurioje studijų laikotarpiu praleidau daug laiko dėl tuo metu vyravusios pandemijos. Miestai Čekijoje turi specifinį žavesį, kuris itin išryškėjo jiems esant tuštiems karantino metu. Aš daug laiko praleidau pasivaikščiojimams po paskaitų ir prieš paskaitas žavėdamasis miesto aplinka.

Studijuojant Jano Evangelisto Purkinės universitete man patiko paskaitų turinys. Net ir paskaitoms vykstant nuotoliniu būdu, dažnai vykdavo ilgos darbų diskusijos, kur aktyviai dalyvaudavo ne tik dėstytojai, bet taip pat ir studentai. Semestro pabaigoje universitete buvo pakviesti svečiai, profesionaliai dirbantys dizaino srityje, kurie padėjo objektyviai įvertinti studentų semestro darbus (galutiniai vertinimai ir komentarai užtruko apie 9 valandas).

Dėl kokių priežasčių rekomenduotum Jano Evangelisto Purkinės universitetą būsimiems „Erasmus+“ studentams?

Rekomenduočiau šį universitetą dėl progresyvios studijų aplinkos, kur dėstytojų ir studentų darbas atrodė visada atliepiantis naujas idėjas ir dizaino kryptis. Dėstytojai ir vyresnių kursų studentai skyrė mums daug dėmesio ir skatindavo mus eksperimentuoti. Man patiko tai, jog universitete turėjome galimybę naudotis spaudos technika. Universitetas turi dvi spaudos studijas, iš kurių viena yra pritaikyta didelio formato spaudai, o kita yra orientuota į knygų maketus. Šia spaudos technika aš pasinaudojau semestro gale savo semestro darbų atsispausdinimui.

Ką veikdavai laisvalaikiu?

Savo laisvalaikiu aš keliaudavau ir daug laiko praleidau gamtoje, nes miesto veikla buvo sustabdyta dėl pandemijos. Studijų pradžioje su savo bendrakursiais mes kartais nueidavome į barą (kurį vadinome fakulteto užkulisiais), kur susitikus mes dalindavomės įvairiomis idėjomis. Kita vertus, užsidarius įprastai miesto veiklai dėl karantino, aš stengdavausi dalyvauti įvairiuose online renginiuose. Universitetas organizuodavo dirbtuves su pakviestais menininkais ir dėstytojais (dizaino, taikomųjų menų) studentų darbų peržiūroms tiek mūsų universitete, tiek ir kituose universitetuose (UMPRUM, AVU).

Ką tavo ateičiai davė „Erasmus+“ studijos?

„Erasmus+“ studijos mano ateičiai davė man galimybę pradėti karjerą arba tęsti tolimesnes studijas Čekijoje. Kadangi šioje šalyje aš susiradau naujų draugų, aš planuoju arba pradėti magistro studijas Jano Evangelisto Purkinės universitete, arba atlikti praktiką kokioje nors grafinio dizaino studijoje.