Transporto logistika: kviestinio svečio iš UAB „Clevtrans“ paskaita

#suVIKOpavyko

2023 m. balandžio 25 d. Transporto logistikos studijų programos I kurso nuolatinių studijų studentams bei Verslo ir viešosios vadybos katedros dėstytojams organizuota UAB „Clevtrans“ Operacijų Lietuvoje vadovo Dariaus Brekio paskaita „Logistikos svarba gaminio kainai“.

Paskaitos tikslas: supažindinti studentus su konkretaus gaminio transportavimo logistika nuo žaliavos iki pagaminto produkto patekimo vartotojui.

Paskaitos metu studentams ir dėstytojams buvo pristatyta medienos granulių gamyba ir logistika. UAB „Clevtrans“ Operacijų Lietuvoje vadovas Darius Brekys supažindino su medienos granulių gamybos ypatumais, gamybos procese naudojama žaliava, paaiškino, kokiomis transporto priemonėmis gabenama žaliava ir kaip tos transporto priemonės parenkamos, bei nagrinėdamas konkrečios gamyklos pavyzdį paaiškino logistines išlaidas, reikalingas žaliavai pristatyti.

Analizuodamas pagamintos produkcijos logistiką Darius Brekys nurodė, kokios transporto rūšys ir transporto priemonės naudojamos, kaip jos parenkamos produkcijai pristatyti individualiems namų ūkių vartotojams ir didelius kiekius perkančioms įmonėms bei elektrinėms, kokios pakuotės naudojamos pristatant gaminius. Svečias išsamiai paaiškino visas logistines išlaidas, reikalingas gaminiams transportuoti Lietuvoje, sandėliuoti uoste, transportuoti jūra bei dokumentams parengti.

Nuotraukų autorė J. Romeikienė

Paskaitoje Darius Brekys ne kartą akcentavo sėkmingo logistininio darbo svarbą įmonės veiklai.Paskaitoje įgytas žinias ir gebėjimus Transporto logistikos studijų programos studentai galės pritaikyti paskaitų metu, atlikdami savarankiškus bei praktinius darbus.

Kviestinio svečio iš UAB „Clevtrans“ paskaitą organizavo Verslo ir viešosios vadybos katedros vedėja Jurgita Ginavičienė ir lektorė Jūratė Romeikienė.

Nuotraukų autorė J. Romeikienė